Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Søg på Nyt Fra Danmark:

Forside
Nyheder
Spørg om skat
Kontakt
Køb Dansk
Arkiv
Abonnement
Annoncer
Links
Syng med
Nyhedsbrev
Tip en ven

Nyt Fra Danmark
som startsideUdlandsdansker,
pænt nej tak
Udenlandsdanskere, udlandsdanskere, udedanskere. Kært barn har mange navne. "Nyt fra Danmark" foretrækker det sidste, som vi konsekvent søger at bringe i anvendelse.
Læs mere...


Webmaster:
Kim Bang-Sørensen

Arkiv

Send    Print

Følgende artikel er fremfundet fra arkivet:

Verden foran os

Ved 60-året for Det Udenrigspolitiske Selskabs grundlæggelse

Skrevet af: Henrik Døcker. Fra nr.: 2, 2007

Det Udenrigspolitiske Selskab i Danmark kan som et barn af 2. Verdenskrig se tilbage på en 60-årig historie. Just derfor har selskabet nu udgivet en slags essay-samling, hvor en snes udenrigspolitisk sagkyndige ser lidt tilbage og en hel del frem.

En fin perspektivering giver skrivekuglen, professor emeritus Erling Bjøl - nu udedansker i Frankrig. Han betegner selskabets fødselsår 1946 som et fjumreår, hvor verden ikke vidste, hvad den ville lige efter krigen. Bjøl er den eneste af forfatterne - næsten alle medlemmer af selskabet - som har været med lige siden. Han er netop fyldt 88 år og morer sig i sit kapitel med uden navns nævnelse at berette lidt om sig selv - som ung skrivelysten student, der var kommet hjem fra et ophold i England under Blitzen og er så heldig i Tyskland at træffe Walter Ulbricht (Østtysklands senere præsident)..


FN-pagten

Forebyggelse af nye krige indgik i FNs pagt, men det blev ikke til noget med den generalstab, som pagten omtaler - om end organisationen 15 år efter sin oprettelse blev involveret i borgerkrigen i det netop selvstændige Congo. Som general Kjeld Hillingsøe skriver, blev der udsendt FN-militærobservatører allerede i 1948 (til Palæstina), siden fulgte diverse FN-fredsbevarende operationer; de fredsskabende FN-aktioner måtte forestås af ét eller flere FN-medlemslande. Han påpeger en nyere tendens i international politik til at ville legitimere krig ved at have FNs autorisation i ryggen.

Det skyldes den noget forældede opfattelse, at krig kun føres mellem stater, og her gælder den regel, at der kun må føres krig mod skyldige, bemærker generalen. Som f.eks. ved udsigten til serbernes folkedrab på Kosovo-albanerne og ved USAs ønske om at gøre det af med Saddam Hussein. Ganske mange støttede NATOs angreb på Serbien, men relativt færre den amerikansk ledede aggression mod Irak. Alt dette er lovlig kortfattet i bogen, men den henvender sig da også mest til en indviet skare af Det Udenrigspolitiske Selskabs velinformerede medlemmer.


Det danske gadekær

Selskabets formand, tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, runder af med nogle af sine efterhånden velkendte bemærkninger om den danske gadekærsmentalitet, der ikke findes mere. En slags variation af Jeppe Aakjærs Du puslingland, der hygger dig i smug… (om Danmarks neutralitet under 1. Verdenskrig). Han peger prægnant på, at én af Det Udenrigspolitiske Selskabs grundlæggere, Ole Lippmann, i 1946 havde det synspunkt, at Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik måtte udvides. Det blev den så med Danmarks tilslutning til NATO, men Ellemann måtte i sin udenrigsministertid vånde sig under fodnotepolitikken (som dog ikke beskrives nærmere), for først at blive brudt i 1988 (en Glædens dag for Ellemann, tør man tro, men ej heller dette nævnes rent ud).

Ellemann-Jensen undgår omhyggeligt at nævne krisen omkring Muhammed-tegningerne, men anfører formanende, at der bestandig er påmindelser om, at vi endnu ikke fuldt ud har lært at læse den internationale dagsorden og forholde os til globaliseringens udfordringer. Han undgår også at nævne Tyrkiets navn, men vrænger ad EUs nye udtryk: Fællesskabets begrænsede absorptionsevne Det er for bekvemt at sige, at der ikke er plads til flere (lande) i EU, finder han og tilføjer, at det ligefrem er Danmarks pligt at standse denne diskussion inden den går for vidt. Der ligger ganske meget mellem linjerne, når han konkluderer, at gadekæret er en skøn drøm, som er afløst af globaliseringen. En prædikant, som i hvert fald ikke udtrykkeligt lægger sig ud med nogen af sine læsere….

Verden foran os, Ved 60-året for Det Udenrigspolitiske Selskabs
grundlæggelse. 206 sider, redigeret af Anders Jerichow.


Med hovedet nedad
Jordens tiltrækningskraft virker også på den anden side af jorden
Galathea 3-ekspeditionen er nu nået down under
Læs mere...
Bølgen har
lagt sig
Som kalundborg Langbølgesender så ud, da den blev rejst i 1927
Kalundborg Langbølgesender er forstummet
Læs mere...

VDN A/S, (Forlaget Nyt fra Danmark A/S), Grønnegade 18, DK-1107 København K, tlf. +45 33 45 46 00