Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Søg på Nyt Fra Danmark:

Forside
Nyheder
Spørg om skat
Kontakt
Køb Dansk
Arkiv
Abonnement
Annoncer
Links
Syng med
Nyhedsbrev
Tip en ven

Nyt Fra Danmark
som startsideUdlandsdansker,
pænt nej tak
Udenlandsdanskere, udlandsdanskere, udedanskere. Kært barn har mange navne. "Nyt fra Danmark" foretrækker det sidste, som vi konsekvent søger at bringe i anvendelse.
Læs mere...


Webmaster:
Kim Bang-Sørensen

Arkiv

Send    Print

Følgende artikel er fremfundet fra arkivet:

DANSK TRÆKFUGLEATLAS

Thi også jeg er her kun på træk

Skrevet af: Henrik Bandak. Fra nr.: 1, 2007

Den romantiske digter, præst og jæger Steen Steensen Blicher skrev noget af det smukkeste på dansk i sin digtcyklus ”Trækfuglene”. Nu foreligger det største danske værk hidtil om vore trækfugle, fortalt af vore førende ornitologer. Det var skolelæreren H.C. Mortensen fra Viborg, der 1899 fik den idé at forsyne fugle med en metalring om foden med angivelse af sted og år samt ønsket returadresse, ifald en jæger en dag skulle stå med den samme fugl i hånden.

Det blev en verdenssucces, og herhjemme havde vi sågar i 50 år to uforsonligt rivaliserende fraktioner med hver sine ringe. I dag sker al ringmærkning i Zoologisk Museums regi. Men hvad er så formålet?

Hovedtanken var, at et stort antal tilfældige genfund efterhånden ville aftegne et billede af hver fuglearts årlige trækrute og timeplaner. Længe troede man, at småfuglene overvintrede på bunden af søer! I dag ved vi, at de trækker om natten; dagen skal de bruge til at tanke op, idet små væsener behøver forholdsvis langt mere energi end store.

4 mio. ringmærkninger

Trods mere end 4 millioner ringmærkninger på dansk grund har vi stadig kun mangelfuld viden om en masse arter. For selv om store og især jagtbare fugle tit genfindes, bisættes de mere uanseelige arter oftest i stilhed – hvortil kommer at mange af dem ikke trækker i flok og derfor ikke egner sig til systematisk fangst.

Viden om trækruterne indebærer, at vi kan forbinde det hårde jagttryk på Malta med reducerede bestande herhjemme af visse rovfugle. Genfund viser også, at selv blandt småfugle bliver enkelte heldige individer forbløffende gamle, mens store måger og rovfugle kan nå helt til efterlønsalderen!

Man ved også, at mange trækfuglearter flyver hjem ad en anden rute end den de valgte på udturen, ligesom nogle arter har arvet en ”absurd” trækrute: Visse sangfugle stammer fra Østsibirien, så de tager først den transsibiriske bane til Jakutsk for dér patriotisk at slå følge med deres stedelige artsfæller på turen sydpå. Det ville svare til hvis vore udedanskere solidarisk valgte at foretage alle deres flyrejser via Kastrup.


DANSK TRÆKFUGLEATLAS, Forlaget Rhodos & Zoologisk Museeum, 820 sider, 495 kr (udgivet med støtte fra Aage V. Jensens Fonde)

Dansk kultur dur’
Syg efter lakridser. Jonathan og Cecilie i Oman
Udedanskerne holder fast i dansk mad, går i danske kirker og får danske venner
Læs mere...
Bølgen har
lagt sig
Som kalundborg Langbølgesender så ud, da den blev rejst i 1927
Kalundborg Langbølgesender er forstummet
Læs mere...

VDN A/S, (Forlaget Nyt fra Danmark A/S), Grønnegade 18, DK-1107 København K, tlf. +45 33 45 46 00