Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Søg på Nyt Fra Danmark:

Forside
Nyheder
Spørg om skat
Kontakt
Køb Dansk
Arkiv
Abonnement
Annoncer
Links
Syng med
Nyhedsbrev
Tip en ven

Nyt Fra Danmark
som startsideUdlandsdansker,
pænt nej tak
Udenlandsdanskere, udlandsdanskere, udedanskere. Kært barn har mange navne. "Nyt fra Danmark" foretrækker det sidste, som vi konsekvent søger at bringe i anvendelse.
Læs mere...


Webmaster:
Kim Bang-Sørensen

Arkiv

Send    Print

Følgende artikel er fremfundet fra arkivet:

Peter Tygesen: Congo formoder jeg

Fabelagtig historie om general Olsen og de mange andre danskere, der deltog i belgiernes kolonisering af Congo

Skrevet af: Henrik Bandak. Fra nr.: 2, 2006

I Danmark er vi stolte over vor humane afvikling af slavedriften og kolonivældet på De Vestindiske Øer. Derimod er det knap så kendt, at Danmark bidrog afgørende først i den belgiske Kong Leopold II’s enestående grusomme kolonisation af Congo, senere i udviklingen af landets infrastruktur og industri; for til sidst at opbygge og drive et sjældent forbilledligt hospitalsvæsen, der desværre blev tabt på gulvet efter Congos overgang til selvstændighed i 1960.

Journalisten Peter Tygesen har berejst Afrika i 25 år og fortæller nu den fabelagtige historie i bogen ”Congo, formoder jeg” samt i dokumentarfilmen ”Det danske Congo-eventyr”. Den belgiske Kong Leopold II beslaglagde i 1880erne Congo som sin private ejendom under håndfast ledelse af den berømte engelske opdagelsesrejsende Stanley. Det eftertragtede udbytte var gummi og elfenben, og alle midler gjaldt, herunder håndsafhugninger og tortur. Hele landsbyer blev slagtet og plyndret på stribe langs Congo-floden, og det bevidnes i dagbøger af deltagende danske søfolk.


Veteraner fra 1864

Dødeligheden blandt belgierne var stor grundet tropesygdomme, og derfor hvervede Kong Leopold fra 1890 i stort tal intetanende danske styrmænd, kaptajner, maskinister og soldater. Herunder en ungersvend fra krigen 1864, der siden skulle avancere til den navnkundige general Olsen med kommando over samtlige belgiske soldater samt direktør for både flod- og jernbanedriften. Olsen endte med at beklæde den højeste mulige post for en udlænding: Stedfortræder for generalguvernøren.

General Olsen besejrede tillige de tyske kolonitropper under Første Verdenskrig som tak for 1864. En anden brav dansker, løjtnant Sørensen fra Odder, blev øverstbefaldende for et område på størrelse med Norden – og hver gang han drog i leding med sine negersoldater, spillede hornblæserne ”Dengang jeg drog afsted”.


Ingen protesterede

Den danske ildsjæl og pioner i civilisationens sag, oberstløjtnant Jenssen-Tusch, udgav i 1905 det rigt illustrede pragtværk på 800 sider ”Skandinaver i Congo” med en liste over samtlige 921 skandinaver. Og her siges det lige ud: ”Det er de svenske, norske og danske skibskaptajner, styrmænd, maskinister og skibshåndværkere, der i første række har muliggjort belgiernes erobring af Congolandet.” Men Jenssen-Tusch skriver frejdigt al vold på de indfødtes regning som et argument for desto mere håndfast civilisation: For bortset fra en håndfuld behjertede missionærer protesterede stort set ingen. Men til sidst blev skandalens uhørte omfang uimodsigeligt dokumenteret, og 1908 måtte den belgiske stat derfor overtage driften af det vældige land.

Sidenhen stod mange danske i spidsen for landbrug, minedrift og industri, ikke mindst murermester Valdemar Sørensen, der endte som dansk konsul. Da journalisten Edward Andersen i 1957 skrev bogen ”Eventyrlige Congo”, var Congo blevet et afrikansk foregangsland og lignede en idyl. Fortiden var glemt – men fremtidens kaos efter selvstændigheden 1960 ventede.

Peter Tygesen: Congo formoder jeg (Lindhardt og Ringhof, 520 sider, kr)

Køb Congo formoder jeg


Danmark har 59 milliardærer
Mærsk Mc-Kinney Møller er god for 141,2 milliarder kroner
Danmarks rigeste skilter ikke med deres rigdom og lever uden for offentlighedens søgelys.
Læs mere...
Bølgen har
lagt sig
Som kalundborg Langbølgesender så ud, da den blev rejst i 1927
Kalundborg Langbølgesender er forstummet
Læs mere...

VDN A/S, (Forlaget Nyt fra Danmark A/S), Grønnegade 18, DK-1107 København K, tlf. +45 33 45 46 00