Grøn er vårens hæk

Forår og sommer / Spring and summer
[ 1 ] Grøn er vårens hæk
Poul Martin Møller, Niels W. Gade, 1852 2:55
[ 2 ] Vintergæk
Vilhelm Gregersen, J.P.E. Hartmann, 1896 1:32
[ 3 ] Violen
Vilhelm Gregersen, J.P.E. Hartmann, 1896 1:40
[ 4 ] Den unge lærkes forårssang
St. St. Blicher, Peter Heise, 1866 2:19
[ 5 ] Stork! Stork! Langeben
B.S. Ingemann, J.P.E. Hartmann, 1847 1:08
[ 6 ] Storken sidder på bondens tag
B.S. Ingemann, C.E.F. Weyse, 1837 1:49
[ 7 ] Solen springer ud som rose
Einar Christiansen, P.E. Lange-Müller, 1896 1:16
[ 8 ] Våren er kommen
Ellen Reumert, Fini Henriques, 1917 1:46

Folkeviser
[ 9 ] Der vanker en ridder
J.L. Heiberg, Fr. Kuhlau, 1828 2:42
[10] En yndig og frydefuld sommertid
Folkevise, Folkemelodi, (ca 1850) 2:04
[11] Det haver så nyligen regnet
Johan Ottosen, Folkemelodi 2:26

Forelskelse og længsel
[12] O, fordum elskte steder!
Knud Lyne Rahbek, J.A.P. Schulz, 1782 1:50
[13] Dybt skoven bruser
Fr. Schiller/A. Oehlenschläger, C.E.F. Weyse, 1803 1:57
[14] Snedronningen
H.C. Andersen, Niels W. Gade, 1850 2:57
[15] Martsviolerne
H.C. Andersen, Niels W. Gade, 1850 2:55
[16] Liden Karen
Carl Ploug, Peter Heise, 1854 2:44
[17] Nu løvsalen skygger
J.L. Heiberg, Fr. Kuhlau, 1828 1:15