Aksel Schiøtz

Henrik Rung (1807-1871):

[ 1 ] I Danmark er jeg født (H.C. Andersen) 1850 2:48
In Denmark l was born
Chr. Christiansen, piano
HMV X 6101, OSC 817-2. Recorded February 14, 1938

[ 2 ] Gurre. Hvor Nilen vander (H.C. Andersen) 1842 3:24
Gurre. Where the Nile waters
Herman D. Koppel, piano
HMV X 6632, OSC 1717-1. Recorded October 5, 1940

[ 3 ] Modersmaalet. Moders Navn er en himmelsk Lyd (Grundtvig 1837) 1846 3:17
The Mother Tongue. Mother's name is a heavenly sound
Grete Kordt, piano

Dansk-svensk folkemelodi 1600-tallet / Danish-Swedish folk-tune:
[ 4 ] Jeg gik mig ud en Sommerdag at høre (Grundtvig 1847) 2:58
I went out ou a summer's day to listen Chorus. Grete Kordt, piano
[ 3 ] - [ 4 ] HMV X 6864, OSC 2086-1, 2085-I. Recorded May 22, 1942
J.P.E. Hartmann (1805-1900):

[ 5 ] Flyv Fugl, flyv over Furesøens Vove (Christian Winther) 1838 2:42
Fly Bird, fly over the Furesø Waters
HMV X 6604, OSC 1634-1. Recorded June 8, 1940
[ 6 ] Folmer Sanger. Du som har Sorg i Sinde
(Christian Winther, fra "Hjortens Flugt") 1856 2:19
Folmer, the ltinerant Singer. If you are sad and worried
HMV X 6350, OSC 1438-1. Recorded August 24, 1939

[ 7 ] Til de Faldne. Slumrer sødt i Slesvigs Jord (H.P. Holst) 1851 3:27
To the Fallen. Slumber soundly in Slesvig's earth
HMV OSC 2476-2, XKPX 81 (LP-matrix). Recorded May 23, 1946

[ 8 ] Lær mig, Nattens Stjerne (Christian Richardt) 1866 3:04
Teach me, Star of the Night
HMV X 6637, OSC 1733-1. Recorded October 18, 1940
[ 5 ] - [ 8 ] Herman D. Koppel, piano

From the romantic opera "Liden Kirsten"
Fair Kirsten (H.C. Andersen ) 1846
[ 9 ] Sverkel's Romance: Ja, jeg er hjemme 5:44
So I am at home
Orchestra of Det Unge Tonekunstnerselskab
Conductor Mogens Wöldike
HMV X 6313, OCS 1207-111208-1. Recorded May 1, 1939
[10] Tavlebordsduetten: Hør, Ungersvend, sig ikke nej 4:13
The Dice Duet: Listen, lad, do not say no
with Edith Oldrup, soprano
The Royal Orchestra, Copenhagen
Conductor Johan Hye-Knudsen
HMV DB 5237, 2CS 1571-1. Recorded December 27, 1939

Fire Middelalderviser Four Medieval Ballads
(ed. Thomas Laub and Axel Olrik (texts) 1899-1904)
[11] Ebbe Skammelsøn 2:02
[12] Lave og Jon 1:47
[13] Ulver og Vænelil 1:22
[14] Dronning Dagmars død (Death of Queen Dagmar) 1:38
with chorus
HMV DB 5266 2CS 2059-1, 2060-1. Recorded March 13, 1942

Niels W. Gade (1817-1890)
[15] Knud Lavard (Carsten Hauch) 1842 4:40
[16] Polsk Fædrelandssang Polish Patriotic Song (Carsten Hauch) 1849 3:04
Herman D. Koppel, piano
HMV Z 262, 2CS 1549-1, 1550-1. Recorded November 23, 1939

Fra Elverskud op 30 (1853)
From the choral ballad "Elf struck" (The Elf King's Daughter)
[17] Oluf's Ballade (Chr. K.F. Molbech) 3:44
[18] Mogenkor Morning Chorus (B.S. Ingemann) 3:10
Copenhagen Boys' and Male Choir
Orchestra of Det Unge Tonekunstnerselskab
Conductor Mogens Wöldike
HMV Z 261, 2CS 1209-1, 1205-2. RecordedMay I, 1939


C.E.F. Weyse (1774-1842)
music arr. by Emil Reesen
Soundtrack excerpts from the film "Jeg har elsket og levet"
"I have loved and lived". (Nordisk Film 1940)
[19] Gud ske Tak og Lov, og dialog
Thank and Praise to God, and dialogue 3:53
[20] Kommer hid , I Piger smaa Come to me, every Maiden fair 1:29
[21] Retfærd og Frihed Justice and Freedom 0:34
[22] Der staaer et Slot A Castle towers in the West 1:28
[23] Natten er saa stille The Night is so quiet 1:24
[24] Skøn Jomfru Fair Maiden 7:39
also Ellen Gottschalk (dialogue) [19],
Edith Oldrup (soprano) [22]
Members of The Royal Orchestra, Copenhagen
Conductor Emil Reesen
(With kind permission by Nordisk Film)
Friedrich Kuhlau (1786-1832), ed. and orch.:
[25] Kong Christjan King Christian (Johannes Ewald 1779) 1828 2:42
HMV X 6982, OCS 2454-2. Recorded October 25, 1944

H.E. Krøyer (1799-1879)
[26] Der er et yndigt Land (Adam Oehlenschläger 1823) 1835 2:47
There is a Graceful Country
HMV X 6652, OCS 1783-1. Recorded December 3, 1940
[25] - [26] The Royal Orchestra, Copenhagen
Conductor Johan Hye-Knudsen