Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Magasinet for udedanskere
Seneste nr. af Nyt Fra Danmark

Deltag i læserundersøgelse og vind danske bøger

Redaktionen vil gerne have et tættere kendskab til sine læsere. Derfor gennemføres nu en omfattende læseranalyse baseret på nedenstående spørgeskema.
Det er afgørende for undersøgelsens kvalitet, at så mange læsere som muligt deltager. Derfor opfordrer vi hermed alle til at tage sig tid til at besvare spørgsmålene og sende skemaet til analyseinstituttet Lykke & Nedergaard i Hørsholm.

Besvarelsen kan gerne ske anonymt. Svarpersonernes navne har ingen betydning for analysen, og resultatet af undersøgelsen vil under alle omstændigheder alene blive præsenteret i en rapport uden nogen navne.

Vind en bogpakke

Redaktionen vil gerne tilskynde så mange som muligt til at deltage. Derfor tilbyder vi alle indsendere at være i lodtrækningen om en dansk bogpakke til en værdi af over 2000 kr. Det er naturligvis helt frivilligt om De overhovedet vil have ulejlighed med at hjælpe os. Men vi opfordrer Dem kraftigt til at gøre det. Meningen med undersøgelsen er nemlig at skaffe os bedre grundlag for at udvikle bladet og redigere det i overensstemmelse med læsernes ønsker og behov.

Sidste frist for indsendelse af spørgeskemaet er den 10. januar 2003.

Allan Aistrup, redaktør

PS. Nye abonnenter kan sagtens nå at være med i spørgeundersøgelsen og deltage konkurrencen om de mange danske bøger. Klik her for at bestille Nyt fra Danmark.
SPØRGESKEMA
1. Hvor ofte læser De "Nyt fra Danmark"?
(kun ét kryds)
Hver gang
Af og til
Sjældent

2. Hvor meget læser De?
(kun ét kryds)
Alt
Næsten alt
Ca. halvdelen
Mindre end halvdelen
Skimmer det igennem

3. Hvad læser De i "Nyt fra Danmark"?
(gerne flere krydser)
Alle slags artikler.
Primært artikler om Danmark.
Kulturstof (boganmeldelser m.m.).
Artikler om andre lande (Lokale sider).
Annoncer og rubrikannoncer.
Personalia.

4. Hvor mange, ud over Dem selv, læser ca. det samme eksemplar af "Nyt fra Danmark"?
(kun ét kryds)
Ingen.
1-3.
4-6.
7-9.
10-15.
16 eller flere.

5. Hvor længe gemmer De "Nyt fra Danmark"?
(kun ét kryds)
Under 14 dage.
Ca. 1 måned.
Mere end 1 måned.

6. Hvad synes De generelt om "Nyt fra Danmark"?
(kun ét kryds)
Meget uinteressant.
Uinteressant.
Hverken/eller.
Interessant.
Meget interessant.

7. De bedes tage stilling til følgende udsagn om "Nyt fra Danmark":
(ét kryds ved hvert udsagn)
Uenig Hverken
eller
Enig
1. Jeg bruger primært "Nyt fra Danmark" til at holde mig bredt orienteret om Danmark:
2. Det er positivt, at "Nyt fra Danmark" indeholder stof fra andre lande end Danmark:
3. Jeg vil gerne læse mere om Danmark:
4. Der er for mange billeder i forhold til tekstmængden:
5. Stoffet er aktuelt:
6. Sproget er let at forstå:

8. Hvor mange annoncer læser De typisk i "Nyt fra Danmark"?
(kun ét kryds)
Alle.
Næsten alle.
Ca. halvdelen.
Mindre end halvdelen.
Skimmer dem igennem.
Ingen.

9. Jeg finder følgende annonce-typer mest interessante. Annoncer om:
(gerne flere krydser)
Uddannelse.
Bil/billeje.
Bank/finansiering/investering/formuepleje
Forsikring/Sygesikring.
Sundhedsvæsenet.
Boligsalg/boligudlejning.
Hotelvirksomhed.

10. Har De selv benyttet en annoncør, som De har fået kendskab til fra "Nyt fra Danmark"?
(kun ét kryds)
Ja.
Nej.
Husker ikke.

11. Har De anbefalet en annoncør, som De har fået kendskab til fra "Nyt fra Danmark"?
(kun ét kryds)
Ja.
Nej.
Husker ikke.

12. Har De selv en computer eller jævnligt adgang til en computer med opkobling til Internettet:
(kun ét kryds)
Ja.
Nej (Gå videre til spg. 14).

13. Hvor ofte anvender De en computer?
(kun ét kryds)
Meget ofte.
Ofte.
Af og til.
Sjældent.
Aldrig.

14. Vidste De at "Nyt fra Danmark" har sin egen hjemmeside?
(kun ét kryds)
Ja.
Nej.

15. Hvor ofte benytter De hjemmesiden?
(kun ét kryds)
Meget ofte.
Ofte.
Af og til.
Sjældent.
Aldrig.

16. Er De:
(kun ét kryds)
Mand.
Kvinde.

17. Hvilken aldersgruppe tilhører De?
(kun ét kryds)
Under 18 år.
18 - 35 år.
36 - 55 år.
Over 55 år.

18. Arbejder De som:
(kun ét kryds)
Skoleelev / Lærling / Under uddannelse.
Håndværker / Mester / Selvstændig.
Funktionær eller lignende lønmodtager.
Chef- og lederniveau.
Hjemmegående.
Uden for beskæftigelse.

19. Er Deres nuværende bopæl i:
(kun ét kryds)
Europa.
Den øvrige verden udenfor Europa.

20. Er De:
(kun ét kryds)
Folkepensionist.
Selv-pensioneret.
Andet.

21. Familiemæssig status?:
(kun ét kryds)
Gift / samboende.
Enlig.
Bor hjemme.

22. Hvor mange personer under 18 år er der i hustanden?
(kun ét kryds)
1 person.
2 personer.
3 personer.
Mere end personer.
Ingen.


Abo.nr.:

De kan få abonnementsnummer oplyst ved at sende en email til avl@nytfradanmark.dk. Husk at opgive navn og adresse.
Således sikrer vi os mod at ikke-abonnenter eventuelt skulle finde på at forstyrre undersøgelsen.


Til toppen

Kys molen
godnat

I mere end 100 år har det diminutive fyrtårn for enden af Langelinie været landkending for mange færgerejsende

Læs mere...
Endelig kører metroen
Mandag den 21. oktober begyndte den københavnske undergrundsbane at køre.
Læs mere...
Multikulturelt musikmirakel

De laver noget af landets mest omtalte musik. De er fra Pakistan, Honduras, Marokko og Brøndby Strand...
Læs mere...

Tilbud til abonnenter:
Gavekort på 500 kr