Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Bliver jeg skattepligtig i Danmark
af min tyske pension ?

Skrevet af: Martin Simonsen Advokat med møderet for Højesteret. Fra nr.: 2, 2007

En læser i Tyskland spørger:

Jeg er udlandsdansker og har boet og arbejdet i Tyskland i 40 år. Som pensionist med tysk pension (der kan tages med) har jeg tænkt at flytte tilbage Danmark. Jeg har haft sommerhus i Danmark i de sidste 28 år og er begrænset skattepligtig (lejeværdi). Spørgsmålet er, om jeg efter at have fået permanent bopæl i Danmark bliver skattepligtig af min tyske pension og om der sker nogen ændringer med hensyn til den begrænsede skattepligt vedrørende sommerhuset.

ADVOKATEN SVARER:

Ved tilbageflytningen til Danmark bliver De fuldt skattepligtig til Danmark.
Beskatningsretten til Deres tyske pension, som jeg går ud fra er den offentlige folkepension, tilkommer efter dobbeltbeskatningsaftalen Tyskland. Pensionsindkomsten skal imidlertid teknisk medregnes ved den danske indkomstopgørelse som udenlandsk personlig indkomst. Fordi beskatningsretten tilkommer Tyskland, skal Danmark lempe skatten, og rent teknisk skal der ske det, at der ved skatteberegningen gives et nedslag i indkomstskatten svarende til den del af den beregnede danske skat, der forholdsmæssigt kan henføres til den tyske indkomst. Metoden fører til, at pensionen alene beskattes med den tyske skattesats.

Hvad angår sommerhuset, er det korrekt, at De som fuldt skattepligtig til Tyskland er såkaldt begrænset skattepligtig til Danmark af ejendommen. Men selve ejendomsværdibeskatningen (tidligere lejeværdibeskatning) giver ikke rabat for udedanskere. Der skal svares fuld ejendomsværdiskat efter de danske regler herom (1 procent af den offentlige ejendomsvurdering op til ca. 3 mio. kr. og 3 procent af beløb derover). Der sker altså ingen ændringer heri ved Deres tilbageflytning.

Tegn abonnement Tilmeld dig nyhedsbrevet eller Tip en ven
Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk