Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Farvel til Bikuben

Afsked med en 150 årig

Skrevet af: Allan Aistrup. Fra nr.: 1, 2007

Danske Bank har besluttet at nedlægge BG Bank og inkorporere hele foretagendet i Danske Bank. Det sker til påske. De rød-gule BG Bank farver vil den 10. april forsvinde fra gadebilledet samtidig med at 26 bankfilialer lukkes og alle medarbejdere og kunder overføres til Danske Banks afdelinger.

BG Bank blev i år 2000 købt af Danske Bank, som dengang valgte at videreføre banken som en selvstændig enhed i koncernen. Blot fem år tidligere var BG Bank opstået som en fusion mellem Bikuben og Giro. Sidstnævnte var det tidligere kongelige Post- og Telegrafvæsens afdeling for pengetransaktioner, der i 1991 var blevet omdannet til et aktieselskab. Den gule Bikuben kunne føre sin historie helt tilbage til.....

Dette er en stærkt forkortet artikel fra det seneste nummer af Nyt fra Danmark. Læs hele artiklen. Tegn abonnement


Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk