Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Ole Thyssen og Henrik Dahl: Krigeren, borgeren og taberen

De senere år er der kommet flere debatbøger om hvorledes velfærdssamfundet har udviklet en formelig taber- og behandlerkultur. Men dette budskab modtages ikke altid med glæde

Skrevet af: Henrik Bandak. Fra nr.: 1, 2007

Først skrev Henrik Jensen ”Ofrets århundrede”. For et år siden skrev Frederik Stjernfelt så sammen med Søren Ulrich Thomsen bogen ”Den negative opbyggelighed” om hvorledes vi i forlængelse af vor kristne tradition hylder taberne og de korsfæstede som de moralske sejrherrer. Således kan en brødløs maler altid henholde sig til, at van Gogh aldrig solgte et billede. Pointen er ikke ny: Således skrev allerede Henrik Pontoppidan romanen ”Det forjættede land” om en præst, der løber panden mod muren og til sidst indbilder sig at være en ny Jesus.

Senest har filosoffen Ole Thyssen sammen med sociologen Henrik Dahl skrevet bogen ”Krigeren, borgeren og taberen”, som fortæller samme historie. ”Krigerne” er de klassiske succeshistorier i samfundet. Borgerne er hele den store middelklasse af lovlydige folk på arbejdsmarkedet. Og endelig er der den store kategori af tabere, som er mere eller mindre uden for samfundet, og som i en epoke næsten uden arbejderklasse er svære at placere, når de først er faldet lidt ved siden af. De beskæftiger til gengæld en skare af socialarbejdere og konsulenter, der lærer dem at skrive ansøgninger og tro på at de nok skal blive borger eller krigere.

Det ømme punkt

Selv i den aktuelle højkonjunktur er taberklassen stor. Den omfatter førtidspensionister, arbejdsløse og bistandsklienter samt folk under alle hånde aktivering i tidsbegrænsede projekter. Bøgerne rammer derfor et ømt punkt. Taberne er vitterlig svære at afsætte i en tid, hvor manuelt arbejde snart er folklore. I dagens informationssamfund havner de sidst i køen, selv i en højkonjunktur.

Store virksomheder og det offentlige bør derfor hjælpes om opgaven. Det sker da også i et vist omfang, for der er tale om et strukturproblem; og det er nok naturligt, at taberklassen for at bevare selvagtelsen vil hylde myten om verdens uret og egen fortræffelighed. Forfatterne har ret i, at vor kristne og socialistiske arvegods legitimerer sådanne myter.

Generationen fra 68

Forfatterne tilhører selv den generation, hvor strømlinede akademikere af pæn social baggrund havde frit valg på alle hylder. Det har derfor givet mange dårlig smag i munden, at de indirekte fører sig frem som dynamiske forbilleder. For mange af 68-generationens vindere har konsekvent fulgt de skiftende moder og været hele det politiske kompas rundt; samtidig præges deres verden angiveligt mere end før af kammerateri og klubvæsen. I praksis betyder det, at man langthen kan bestemme, hvem der skal være vindere på de bonede gulve eller i det mindste velkomne i det gode selskab. Og derfor hylder gamle marxister nu fromt myten om at være sin egen lykkes smed.

Ole Thyssen og Henrik Dahl: Krigeren, borgeren og taberen (Gyldendal, 198 kr)


Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk