Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Naturen i Danmark Bind 2: GEOLOGIEN

Danmark før Gorm den Gamle…

Skrevet af:

Af og til er det velgørende at sætte sin egen målestok i perspektiv, for det gør det lettere at bære sin skæbne. Ligesom stjernehimlen giver den største målestok i rum, sætter geologien vor tid i relief på en måde, som ikke lader Prædikernes Bog noget efter. Geologien kan som Herren selv være voldsom: Således oplevede Møns Klint for nylig det største skred i over halvtreds år; og langs brudfladerne kan interesserede nu finde alle hånde fossiler fra Kridttiden.

En ny stor opslagsbog samler al viden om vort lands geologi. Danmark har her noget at være stolt af, for geologien blev grundlagt af helgenen Niels Stensen, som i 1666 beskrev fossile hajtænder i Alperne og forstod, at det måtte være gammel havbund. Mindre heldig var guldalderens geolog Forchhammer, der benægtede istiden og tolkede en isskuret sten som en baglæns(!) runerapport om Bråvallaslaget. Til gengæld kortlagde den danske geofysiker Inge Lehman i 1936 Jordens ydre og indre kerne ved hjælp af seismiske ekkomålinger.

Verden bevæger sig

Globale migrationer er intet nyt – men i Jordens oldtid handlede det om kontinenternes migrationer. Det sker nu også i dag, men blot så langsomt, at det ikke er avisstof. Allerede sidst i 1500-tallet gættede nogle på, at den gamle og den nye verden engang var gået op i limningen – og faktisk bliver turen over Atlanten årligt en smule længere.

Mens vort svenske broderland har urgammel hjemmel på verdenskortet, så har Danmark det meste af tiden ligget under havets overflade og er først længe efter dinosaurernes storhedstid blevet tørlagt. Nævnte æra var den varmeste periode af Jordens historie, og havspejlet lå henved 200 meter højere end nu: For der fandtes slet ingen is – hvortil kom at det nuværende Danmark lå længere sydpå.

Danmarks underdrejede position indtil for nylig kommer os i dag til gode, for landet kan opvise en imponerende serie af aflejringer med fossiler af alle livets skiftende modeluner. En tommelfingerregel lyder, at alt hvad der er dækket af hav, stadig tilføres nye aflejringer med floder og storme – hvorimod alt hvad der stikker snuden op, bliver nedbrudt af naturkræfterne. Jo, dansken står sig ved at blive på det jævne og bie sin tid: For mens Sverige i dag kun har det hårde grundfjeld tilbage, så har vi nu et anderledes frodigt land – såvel for geologerne som for landmændene.

Naturen i Danmark Bind 2: GEOLOGIEN (Gunnar Larsen red.) (Gyldendal, 540 sider, 695 kr)

Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk