Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Naturen i Danmark, Hovedredaktion ved Kaj Sand-Jensen: Bind I: HAVET

Skrevet af: Henrik Bandak. Fra nr.: 4, 2006

Gyldendal lancerer et moderne værk i fem bind ”Naturen i Danmark”, som skal afløse den voluminøse ”Danmarks Natur” fra 1970. Bag værket står over 100 fagfolk, så det er solidt arbejde. Første bind handler om havet og rummer både kapitler med fyldestgørende artsbeskrivelser og afsnit med redegørelser for havets dynamikker og biokemiske processer. Lægfolk kan i pædagogiske faktabokse søge hjælp undervejs til forklaring af grundlæggende begreber og mekanismer såsom tidevandet, iltsvind og næringssaltenes kredsløb.

Havet er langt hen stadig det mørke kontinent, og selv gigantiske dyrearter som den uhyggelige tiarmede kæmpeblæksprutte, der kan veje op til 1000 kg., er først for nylig blevet dokumenteret fotografisk. Mindre eksemplarer af bæstet er i øvrigt drevet i land i Jylland, og værket forklarer, at mens havene effektivt adskiller dyr fra forskellige kontinenter, har havdyrene frihed til at dukke op overalt: Denne sommer har de europæiske kyster således været hjemsøgt af gigantiske brandgopler på op til 150 kilo, som kan få selv de mest drevne strandløver til at blegne. Så er molbo-østersen unægtelig en anderledes harmløs og umiskendeligt dansk fætter: Den kan overleve i månedsvis uden ilt og er således helt indstillet på at blive på det jævne for at undgå øretæver i livet.


Af vand er vi kommet…

Også mennesket selv stammer angiveligt fra urhavet, omend det var meget længe før vi af en beklagelig fejltagelse faldt ned fra træerne og komplicerede skaberværket. Desværre er vi nemlig lige så gode til at ødelægge dette som til at beskrive det: For nok fortæller bogen at havenes produktion af liv heldigvis er forbløffende robust, men alligevel: Vi kan ikke blive ved at mødes på denne måde.

Snart udkommer bind II om vore skove, og yderligere tre bind vil komme i løbet af det næste år.


Naturen i Danmark, Hovedredaktion ved Kaj Sand-Jensen: Bind I: HAVET
Redigeret af Tom Fenchel, Gyldendal, 516 sider, pris 699 kr (subskription 2995 kr)

Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk