Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Farvel til den
danske 13-skala

Det er slut med at give karakterer fra 0 til 13 i de danske skoler. Fremover kan danske elever højst få 12

Skrevet af: Laurits Harmer Lassen. Fra nr.: 4, 2006

13-skalen er smidt i skraldespanden og afløst af en helt ny karakterskala, der allerede er indført på de gymnasiale uddannelser. Den nye skala hedder 7-trinsskalaen. Den skal gøre de danske karakterer mere sammenlignelige med udlandet.

Danske elever vil fremover blive bedømt med syv forskellige karakterer, der fordeler sig fra minus 3 til 12. Det stemmer bedre overens med den internationale ETCS-skala, og tanken er...........


Dette er en stærkt forkortet artikel fra det seneste nummer af Nyt fra Danmark. Læs hele artiklen. Tegn abonnement

Abonnenter: læs artiklen i sin fulde længde


Læs også Den ny karakterskala

Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk