Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Peter Tygesen: Congo formoder jeg

Fabelagtig historie om general Olsen og de mange andre danskere, der deltog i belgiernes kolonisering af Congo

Skrevet af: Henrik Bandak. Fra nr.: 2, 2006

I Danmark er vi stolte over vor humane afvikling af slavedriften og kolonivældet på De Vestindiske Øer. Derimod er det knap så kendt, at Danmark bidrog afgørende først i den belgiske Kong Leopold II’s enestående grusomme kolonisation af Congo, senere i udviklingen af landets infrastruktur og industri; for til sidst at opbygge og drive et sjældent forbilledligt hospitalsvæsen, der desværre blev tabt på gulvet efter Congos overgang til selvstændighed i 1960.

Journalisten Peter Tygesen har berejst Afrika i 25 år og fortæller nu den fabelagtige historie i bogen ”Congo, formoder jeg” samt i dokumentarfilmen ”Det danske Congo-eventyr”. Den belgiske Kong Leopold II beslaglagde i 1880erne Congo som sin private ejendom under håndfast ledelse af den berømte engelske opdagelsesrejsende Stanley. Det eftertragtede udbytte var gummi og elfenben, og alle midler gjaldt, herunder håndsafhugninger og tortur. Hele landsbyer blev slagtet og plyndret på stribe langs Congo-floden, og det bevidnes i dagbøger af deltagende danske søfolk.


Veteraner fra 1864

Dødeligheden blandt belgierne var stor grundet tropesygdomme, og derfor hvervede Kong Leopold fra 1890 i stort tal intetanende danske styrmænd, kaptajner, maskinister og soldater. Herunder en ungersvend fra krigen 1864, der siden skulle avancere til den navnkundige general Olsen med kommando over samtlige belgiske soldater samt direktør for både flod- og jernbanedriften. Olsen endte med at beklæde den højeste mulige post for en udlænding: Stedfortræder for generalguvernøren.

General Olsen besejrede tillige de tyske kolonitropper under Første Verdenskrig som tak for 1864. En anden brav dansker, løjtnant Sørensen fra Odder, blev øverstbefaldende for et område på størrelse med Norden – og hver gang han drog i leding med sine negersoldater, spillede hornblæserne ”Dengang jeg drog afsted”.


Ingen protesterede

Den danske ildsjæl og pioner i civilisationens sag, oberstløjtnant Jenssen-Tusch, udgav i 1905 det rigt illustrede pragtværk på 800 sider ”Skandinaver i Congo” med en liste over samtlige 921 skandinaver. Og her siges det lige ud: ”Det er de svenske, norske og danske skibskaptajner, styrmænd, maskinister og skibshåndværkere, der i første række har muliggjort belgiernes erobring af Congolandet.” Men Jenssen-Tusch skriver frejdigt al vold på de indfødtes regning som et argument for desto mere håndfast civilisation: For bortset fra en håndfuld behjertede missionærer protesterede stort set ingen. Men til sidst blev skandalens uhørte omfang uimodsigeligt dokumenteret, og 1908 måtte den belgiske stat derfor overtage driften af det vældige land.

Sidenhen stod mange danske i spidsen for landbrug, minedrift og industri, ikke mindst murermester Valdemar Sørensen, der endte som dansk konsul. Da journalisten Edward Andersen i 1957 skrev bogen ”Eventyrlige Congo”, var Congo blevet et afrikansk foregangsland og lignede en idyl. Fortiden var glemt – men fremtidens kaos efter selvstændigheden 1960 ventede.

Peter Tygesen: Congo formoder jeg (Lindhardt og Ringhof, 520 sider, kr)

Køb Congo formoder jeg


Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk