Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Per Nyholm og Carsten Ingemann: Danmark – en rejse i den danske erindring

Glæde over Danmark

Skrevet af: Henrik Bandak. Fra nr.: 4, 2005

Fotografen Carsten Ingemann har sammen med journalisten Per Nyholm begået en fornem bog om Danmark og dets historie. De to mangeårige medarbejdere på Jyllandsposten har brugt et år på at fordybe sig i rigets landskaber, nutid og fortid – og resultatet er ikke alene et ”coffee table værk” i ordets bedste forstand. Bogen præges af både friskhed og grundighed samt af en meditativ ro som hos kendere fra en svunden tid med plads til til fordybelse. Man kan under læsningen mindes historikeren Palle Lauring, der på lignende vis forenede lærdom med en Johannes V. Jensens fyndige ordmaleri og præcise sansning.

Værket skjuler ikke en personlig holdning til udviklingens skyggesider, men der er ingen smart frelsthed eller jeronimus-agtig gammelmandssurhed. Både i billeder og tekst er bogen båret af kærlighed til landet og dyb respekt for opgaven – langt fra tidens overflod af døgnvarer tilblevet ved klippen og klistren inden dead line. Førende kendere er blevet konsulteret, og bogen ånder af glæden ved at fremmane historien som en virkelighed fuldt så autentisk og sanselig som nutiden.g


Jyllandspostens forlag, 300 sider, 299 kr


Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk