Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Vilhelm Topsøe: Dr. Werner Best - Mine danske år

En nazists breve til sin afdøde far. Med pen ført af Vilhelm Topsøe blander dr. Best sig i Besættelsestidens historieskrivning

Skrevet af: Allan Aistrup. Fra nr.: 2, 2005


Midt i den linde strøm af ny litteratur om Besættelsestiden, som flyder i disse år, har Vilhelm Topsøe begået en befriende anderledes bog: Dr. Werner Best - Mine danske år (Borgens Forlag, 275 sider, 299 kr.). Her gives ordet til Det Tredje Riges særligt befuldmægtigede udsending til det besatte Danmark fra november 1942 til krigens afslutning i maj 1945. I en række fiktive breve, som Werner Best skrev til sin - afdøde! - fader først fra sin residens på Rydhave, siden i fangenskabet på Kastellet, under afhøringerne i Nürnberg og igen fra sit danske fængsel indtil løsladelsen i 1951, præsenteres læseren for dr. Bests opfattelse af de samarbejdende danske politikeres ammestuehistorier, den kommunistiske modstandsbevægelses nedrige motiver og ikke mindst retsopgørets forlorenhed.

Bogen befinder sig et sted mellem forfatterens fri fantasi og historiens kendsgerninger. Noget af det klarsyn, dr. Best lægger for dagen i romanen og som man umiddelbart forbløffes over, lader sig faktisk eftervise ved at gå til de rigtige historiske kilder. Vilhelm Topsøe understreger også i sit forord, at han ikke bevidst har fordrejet politisk-historiske kendsgerninger. Hans ærinde er at fortælle historien med en digtning af de tanker, Besættelsestidens tyske magthaver gjorde sig i nederlagets stund, hvor fortrængninger og realiteter nødvendigvis måtte blandes i hans sind.

Vilhelm Topsøe var kun et år, da Besættelsen sluttede i 1945. Han er cand. jur., og har i en årrække virket som byretsdommer sideløbende med sit forfatterskab, der indledtes i 1972 med en biografi af den konservative partileder Poul Sørensen. Siden er fulgt en række romaner og skuespil, blandt andet debatstykket Pastor Munk i 1998.


Tilmeld dig nyhedsbrevet eller Tip en ven


Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk