Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Lars Olsen: Det delte Danmark

Der er et yndigt land

Skrevet af: Henrik Bandak. Fra nr.: 3, 2005

Sammenhængskraften i det danske samfund er truet, skriver journalist Lars Olsen i sin debatbog ”Det delte Danmark” – om følgerne af den indtil for nylig høje indvandring af især muslimer helt uden demokratiske eller boglige traditioner og med rigide æresbegreber. Forfatteren kender problemerne fra Nørrebro, hvor han bor og og har en datter som elev på den lokale indvandrerdominerede skole.

Før i tiden prægedes Danmark af blandede kvarterer, hvor folk fra forskellige lag og professioner mødte hinanden i forretningerne, i det offentlige byrum og i folkeskolen. Det var en værdi ved den danske folkeskole, at eleverne lærte at omgås andre børn med højst forskellig baggrund, begavelse og indkomst – selv de bedst begavede børn lærte af det. Men i dag er vi inde i en ond cirkel, hvor de stadig færre etniske danske flygter fra indvandrerkvartererne og fra de stedlige skoler, der som følge deraf bliver ringere og ringere: Faktisk er der nu hele 13 københavnske skoler hvor børnene læser dårligere end i Brasilien, som har bundplaceringen i den berømte PISA-undersøgelse af OECD-landenes skolestandard.

Nye ghettoer

Den beskrevne udvikling bevirker, at huspriserne synker i indvandrerkvartererne, mens de stiger tilsvarende i de eftertragtede ”hvide” kvarterer – der ender som velhaverghettoer. Velfærdssamfundet hviler imidlertid på følelsen af fællesskab. Hvem har lyst til at betale skat til folk, som de kun kender fra medierne som kriminelle, danskfjendtlige, uvidende og kronisk arbejdsløse? Følgen bliver amerikanske tilstande og et meget anderledes samfund end det Danmark, som vi og ikke mindst de ”progressive” og indvandrervenligede hidtil har været stolte af.

Selv om indvandringen nu er stærkt reduceret, og selv om man nu tager fat på integrationen fra starten, vil der om ti år være tre gange så mange 15-19 årige indvandrerbørn i skolerne. Og selv korrigeret for sociale forskelle er kriminaliteten hele 43 pct. højere for indvandrere end for etnisk danske.
Scenariet er skræmmende, og de venstreorienterede har hidtil lukket øjnene for det. Lars Olsen, hvis egen datter har store problemer med indvandrerdrengene i den lokale skole, tøver ikke med at kalde det dobbelmoral: Således har tre fjerdedele af medlemmerne i Københavns Borgerrepræsentation ganske som Københavns skoleborgmester Per Bregengaard fra Enhedslisten på den yderste venstrefløj valgt at sætte deres egne børn i private skoler og fravalgt den lokale folkeskole.

Bland børn og boliger!

Eftersom der er tale om et selvforstærkende problemkompleks, er der ifølge Lars Olsen også kun én vej ud af moradset: Vi må dels sørge for at sprede indvandrerbørn til de nærmeste ”hvide” skoler – og i den forbindelse for en faglig og ledelsesmæssig styrkelse af Folkeskolen; dels må vi tilstræbe blandede boligkvarterer med en broget sammensætning af rækkehuse samt ejer-, andels og lejeboliger. Det har Ballerup gjort i mange år, og dér har man netop undgået mange af nabokommunernes problemer.

For det tredje vil forfatteren hindre de almennyttige byggerier i at blive sociale taber-ghettoer ved at tilstræbe, at en del af lejlighederne kan konkurrere med ejerboligerne og tiltrække folk fra middelklassen og mellemindkomstlagene. Det gælder kort sagt om at få sat gang i en god og selvforstærkende cirkel, der omfatter både skolepolitik, boligpolitik og byplanlægning. Ellers vil vi om få år leve i et helt andet Danmark end det vi kender og elsker, advarer Lars Olsen.

Tegn abonnement Tilmeld dig nyhedsbrevet eller Tip en ven

Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk