Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Jørgen Lind: Det frugtbare land

Udedanskers gamle bedrift frem i ny bog

Skrevet af: Allan Aistrup. Fra nr.: 3, 2005
Der er ikke noget nyt i, at udedanskere øver uforglemmelige bedrifter for fædrelandet. I 1427 havde den dengang 39-årige Claudius Claussøn (Klaus Klausen!) fra Sallinge på Fyn bosat sig i Rom. Der tegnede han det allerførste landkort over Lolland-Falster. Kortet, som i dag befinder sig på biblioteket i Nancy i Frankrig, har nu (med 578 års forsinkelse!) indbragt ham hæder i hjemlandet, idet det er blevet udgangspunkt for et fornemt bogværk om samtlige topografiske kort og billeder af Lolland-Falster fra Claussøns første indtil år 1900, i alt 650 grafiske tryk.

Det frugtbare land er titlen på bogen, der både er en omfattende registrant og en oplagt velskrevet historiefortælling. Forfatteren er Jørgen Lind, tidligere mangeårig kulturredaktør på Lolland-Falsters Folketidende. Han kalder sig amatørhistoriker og fortæller, at det har været en lystvandring af lave bogen. Hans årelange vandring har ført ham rundt til private samlinger, museer, godsarkiver, specialbiblioteker og de kongelige biblioteker i Stockholm, Amsterdam og København. Således er det lykkedes ham at samle alle typer kort og prospekter fra landsdelen i én bog. Værket omfatter også en fyldig biografi, værkfortegnelse, litteraturliste og forklaringer på grafiske teknikker og kolorering af gamle tryk.

Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk