Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Magasinet for udedanskere
Skolebørnene skal
lære at synge igen

Bred enighed om, at danske børn skal lære den danske sangskat at kende

Skrevet af: Allan Aistrup. Fra nr.: 3, 2005

Der var engang man sang i de danske skoler hver eneste morgen. Det er 30-40 år siden, så i rygmarven på generationerne, der i dag er over 50 år, sidder den danske sangskat. Men de yngre kender knapt til sange og salmer, for fra slutningen af 1960erne blev skolernes morgensang stort set afskaffet overalt. Nu skal udviklingen vendes. Det er der bred enighed om både blandt politikere og mellem mange skolefolk. Skolebørnene bør igen lære at synge.

Et meget konkret udtryk for ønsket om at genskabe øvelsen i at synge er kommet fra Modersmål-Selskabet, der har offentliggjort et forslag til 20 sange og 10 salmer, som alle skolebørn bør lære at kende - en såkaldt kanon. Den er blevet modtaget med begejstring af bl.a. undervisningsminister Bertel Haarder (V), som har erklæret, at listen bør indarbejdes i ministeriets vejledning om folkeskolens sangundervisning. Også politikere fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønsker den daglige sang tilbage i skolerne. Folketingsmedlem Troels Ravn (S) siger:

Jeg synes, det vil være en god og vigtig opgave for skolen at sørge for, at eleverne stifter bekendtskab med dansk sangkultur. Derfor synes jeg, at skolebestyrelser og lærerråd landet over bør vedtage lokale retningslinjer for morgensang.

Troels Ravn er selv skoleinspektør i Gesten i Jylland og har allerede indført fast morgensang på sin egen skole. Mange andre skoler er også begyndt at synge hver morgen. Det sker frivilligt, og sådan bør det fortsætte, mener de fleste. Et forsøg - fra venstrepolitikere - på at få Borgerrepræsentationen i København til at forlange morgensangen gjort til en pligt på alle københavnske skoler blev således for nylig nedstemt.

Modersmål-Selskabet foretrækker, at morgensangen bliver obligatorisk. Dets formand Bent Pedersbæk Hansen siger: Det er vigtigt for sprogindlæringen at synge sammen, og det er værdifuldt, hvis alle børn i Danmark kender de samme sange.

Læs også Den ny sangkanon


Tegn abonnement Tilmeld dig nyhedsbrevet eller Tip en ven

Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk