Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Magasinet for udedanskere
Udedanske pensionister
fanget i skattefælde

Kontrolsager mod to danske ægtepar i Sydfrankrig varsler enden på dansk-fransk skattefidus, vurderer advokat Dan Shefet,

Skrevet af: Søren Johannesen. Fra nr.: 4, 2004

Køb et hus i Frankrig og lad skattevæsenet betale.

Danskere, som har ladet sig friste af forførende annoncekampagner med løfter om en pensionisttilværelse på den franske riviera med god mad, dejligt vejr og stort set ingen skat, kan godt begynde at indstille sig på, at fremtiden måske ikke bliver helt så champagne-gylden endda. For dem der har taget dyre lån, kan den ligefrem gå hen og blive et økonomisk mareridt.

Det mener den 49-årige dansk-franske advokat og skatteekspert Dan Shefet. Han repræsenterer to danske familier i Sydfrankrig, som i juni i år modtog meddelelse om, at de franske skattemyndigheder havde indledt kontrolsager mod dem.

De to danske pensionist-ægtepar, som har boet i Frankrig i 4-5 år, ønsker ikke selv at udtale sig.


Frankrigs pensionsreform

Sagerne mod dem er rejst efter vedtagelsen i fjor af en omfattende fransk pensionsreform, som trådte i kraft 1. januar i år. Med reformen har franskmændene fået et pensionssystem, der på visse områder ligner det danske.

Alle franskmænd har nu mulighed for at få skattefradrag for private pensionsindbetalinger (i Frankrig kaldet PEIR - Plan dEpargne Individuel pour la Retraite) mod at betale fuld skat, når pensionen bliver udbetalt.

Og da de fleste danske, private pensionsopsparinger på samme måde er baseret på fradragsberettigede indbetalinger, mener de franske myndigheder, at de danske pensionister bør beskattes på lige fod med franskmændene, som typisk afleverer ca. 30 pct. til skattefar.

Det er et tal, som nok skal få det til at løbe koldt ned af ryggen på de danske pensionister i Frankrig. De har for manges vedkommende budgetteret med - og hidtil nydt godt af - en et-cifret trækprocent på deres pensionsudbetalinger.

- Det er ikke kun danskerne, man kigger på. Der kører lignende sager mod pensionister fra andre lande, siger Dan Shefet for at understrege, at det, der foregår, ikke er en hetz mod danskere specielt.


EU harmonisering

For der er helt andre kræfter på spil. Kontrolsagerne mod de to danske ægtepar er ifølge Dan Shefet blot en lille del af et kæmpestort projekt.

- Det handler i virkeligheden om at få harmoniseret pensionsbeskatnings-reglerne inden for EU. I dag bor der omkring 20 millioner EU-borgere i et andet land end deres fødeland. Og når alle disse mennesker en dag går på pension, opstår der et kæmpemæssigt og yderst kompliceret problem rent skattemæssigt, fordi landene har forskellige pensionssystemer. Det er faktisk tankevækkende, at man først for alvor tager fat på emnet nu, forklarer Dan Shefet.

Han hæfter sig ved, at Kommisionen allerede har udarbejdet hele tre hvidbøger, som alle peger på nødvendigheden af en harmonisering af pensionsbeskatningen inden for EU.

- Det, der sker, er, at der nu er politisk vilje til at få styr på det her område. Det er simpelthen et problem, som SKAL løses. Og måden at gøre det på, er at benytte sig af det såkaldte symmetri-princip. Det går ud på, at hvis man har fået skattefradrag i indbetalingslandet, skal man også betale skat i udbetalingslandet. Præcis, som hvis man var blevet hjemme. Det er logisk, sammenhængende, simpelt og fair. Man forsøger at hindre folk i at shoppe rundt mellem landene og på den måde underminere de nationale pensionssystemer.

- Flere og flere lande i EU ønsker at finde ud af, hvordan de skal beskatte de udenlandske pensionister, de har boende. Og jeg er ret sikker på, at de franske kontrolsager ender med en dom baseret på symmetri-princippet. Ja, jeg tror, det ender med fuld beskatning, vurderer Dan Shefet.


Ventetid i 4-5 år!

Han regner med, at der vil gå fire-fem år, før der afsiges dom. Men han minder om, at hvis - som han tror - myndighederne får ret, vil dommen være gældende lov fra det tidspunkt, sagerne blev indledt, altså i år, 2004. Det kan få stor betydning for de anslåede 4-5000 danske pensionister, der bor i Frankrig. De risikerer om fire-fem år at skulle efterbetale skat helt tilbage fra i år.

- Selv hvis det ikke går så galt, og de to danske familier ender med at klare frisag på en eller anden teknikalitet, så bliver det efter min bedste overbevisning kun midlertidigt. En døgnflue. Der er ingen vej udenom. Vi er simpelthen nødt til i EU at få en harmonisering af skattereglerne. Det er kun et spørgsmål om tid, før det sker, siger Dan Shefet med klar adresse til de rådgivere, der fortsat forsøger at skønmale Frankrig som et skatteparadis for danske pensionister.

- Retstilstanden er simpelthen for usikker. Pensionister, der overvejer at flytte til Frankrig, bør virkelig tænke sig om. Det er en stor beslutning at flytte til et andet land, og den bør ikke træffes på baggrund af et snapshot af lovgivningen, som den ser ud lige nu. Man skal virkelig tænke ti år frem i tiden. Ændringerne kommer. Der vil ske en harmonisering, forklarer han.


Falske forventninger
om lav beskatning


Ifølge Dan Shefet er det faktisk meget lidt - hvis overhovedet noget - man som dansk pensionist kan regne med at hente på skatten i Frankrig.

- Desværre er der en hel del, der har regnet med, at skatten ville være meget lav. Det har de fået at vide. Nogle har taget lån, som de nu kan have svært ved at betale, fordi skatten på deres pensionsopsparing ikke er, som de troede. Man skal også huske på, at renter på lån i Frankrig ikke er fradragsberettigede, advarer Dan Shefet.

Han har - på vegne af de to danske ægtepar, som nu er kommet under myndighedernes lup - taget forbehold for erstatning mod to revisionsfirmaer i Danmark, som i sin tid anbefalede parrene at flytte til Frankrig netop på grund af skattereglerne.

Erstatningssagerne kan dog kun blive til noget, hvis kontrolsagerne konkluderer, at der allerede var hjemmel i fransk lovgivning til at opkræve fuld skat før pensionsreformen, men at man bare ikke havde været opmærksom på det.

- Personligt er jeg glad for, at vi nu får løst op for problemet. Det kan kun være i alles interesse, at vi får helt klare spilleregler. Jeg håber også, at det her kan få sat en stopper for de folk, som meget aggressivt har markedsført Frankrig som et skatteparadis, lyder det fra den danske advokat, som selv har boet i Frankrig i 20 år.

Dan Shefet har haft eget advokatfirma i Paris siden 1989 og i Vence i Sydfrankrig siden 1994.

Læs også Uenig advokat: Slå koldt vand i blodet

Tegn abonnement Tilmeld dig nyhedsbrevet eller Tip en ven


Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk