Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Jan Lindhardt: Ind i det ydre

Skrevet af: Henrik Bandak. Fra nr.: 3, 2004

At være biskop i Roskilde var i de gode gamle dage et job for våbenføre mænd med sans for drabelige korstog. Siden er det gået støt tilbage med dådskraften til fordel for tankens inderlighed – tydeligst sanktioneret af vor nationaltænker Kierkegaard, der rent ud sagde: Troen og dens virkninger er ren ånd og en helt privat sag – alt ydre er svindel.

Men nu blæser vore dages aktuelle Roskildebisp Jan Lindhardt til kamp under parolen ”Tilbage til Middelalderen”. Kampen med pen og blæk mod udvendighedens demagoger var engang nødvendig – men i vore dage er indvendigheden, ironien og det ensomme selvhøjtidelige karriereindivid blevet en pestilens. Vist hersker medierne og moden – men også de lefler for det selvberoende individ og dets kamp for ubundethed. Men mennesket er ikke skabt til at leve i en osteklokke af virtual reality med Gud som tilskuer. Henrik Stangerup var inde på det samme i sin bekendelse til den katolske verdens farverige sanselighed.

Det skriver Lindhard vedkommende om i sin nye bog, der kan læses som et stykke samtidshisorie. Med stor sans for bevægelserne i tiden portrætteres de seneste generationer af danskere: 50-erne, 68-erne, nå-generationen og udviklingen hen imod en ironisk uforpligtet syntetisk eksistens.

Men nu er bøtten vendt: Mennesker tørster efter fællesskab og live evenementer, fysisk såvel som i de moderne mediers globale samtidighed. Læsningens private rum viger atter for Middelalderens kalkmalerier – og det kirken skal benytte sig af og ikke være bange for branding. Men er det ikke prostitution? Nej, svarer bispen. Oldkirkens fabelagtige gennemslagskraft i den senromerske æra – ikke ulig vor egen postmoderne tid – skyldtes netop dens evne til at sælge sig selv: Den slog igennem takket være sit stærkt sociale brand samt kønnenes og folkeslagenes lighed for Kristus.

Kirken skal festliggøre kirkeåret og dets begivenheder og inddrage folk mest muligt. Men den bør ikke løsrive sig fra staten, for det vil splitte den i sekter og gøre danskerne endnu mere rodløse. Folkekirkens styrke er det nationale fællesskab samt den historiske kontinuitet – og derfor er kirkens civile opgaver et vigtigt middel til at bevare dens sammenhæng med danskernes verdslige liv.

Jan Lindhardt: Ind i det ydre (Hovedland:235 sider, 248 kr)


Køb Jan Lindhardt: Ind i det ydre


Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk