Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Magasinet for udedanskere
Politisk flertal kræver
skatteaftaler opsagt

Dobbeltbeskatningsaftalerne med Frankrig og Spanien er i farezonen

Skrevet af: Kurt Andersen. Fra nr.: 3, 2004

Politisk set tegner der sig nu et klart flertal for ensidig dansk opsigelse af Danmarks aftaler om dobbeltbeskatning med Spanien og Frankrig, i de seneste år yndede tilflytningslande for flere og flere udedanskere. Holdningerne går på tværs af regeringspartiernes parlamentariske underlag, således at opsigelse og genforhandling står umiddelbart foran optagelse på den politiske dagsorden, hvad farve en regering end måtte få efter det kommende valg, fremgår det af udsagn til ”Nyt fra Danmark”. Folketingsvalg skal holdes senest i efteråret 2005.

Den udfarende kraft i sagen tegner Socialdemokratiet sig for. Nok så afgørende på den politiske vægtskål er det, at såvel et eventuelt kommende regeringsparti som Det radikale Venstre som den siddende regerings støtte, Dansk Folkeparti, er med på opsigelse og genforhandling.

For socialdemokraterne er det et kardinalpunkt, at der bør indføres en overgrænse på 100.000 på årsbasis, når det gælder skattebegunstigede indbetalinger til ratepension, et detailområde hvor radikale og Dansk Folkeparti dog er noget mere forbeholdne i tilslutningen.


Rimelighed – ikke misundelse

”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er min bestemte holdning at vi skal opsige de dér dobbeltbeskatningsaftaler”, siger Jens Peter Vernersen, socialdemokratisk skattepolitisk ordfører til ”Nyt fra Danmark”: ”Vi kan så forhandle om aftaler på linie med dem der er indgået med Tyskland og Portugal”, siger han.

Med et bilag fra skatteministeriet i hånden, der dokumenterer at mere end 49.000 danskere årligt indbetaler over 100.000 kroner til pensionsordninger, nogle endda over 1,1 mio. kroner, mener den socialdemokratiske ordfører, at der er belæg for et indgreb. Han finder det således urimeligt, at kommende pensionister herhjemme har kunnet nyde godt af et fradrag på 60 procent, mens de i ekstreme tilfælde kan komme ned på at svare 15 procent i skat, eller endnu lavere, ved udbetaling i et af de eftertragtede sydeuropæiske lande.

”Det er ikke er spørgsmål om misundelse, men om rimelighed”, understreger Jens Peter Vernersen, der selv har kendskab til udedanskernes liv, med en søn der har boet og studeret 2 år i Frankrig og en datter der p.t. bor og arbejder i England. ”Og det bliver jo flere og flere mennesker vi taler om, sådan som den globale udvikling markerer sig”, opsummerer han.


Fremadrettet ordning

Det mulige kommende støtteparti ved et regeringsskifte, Det radikale Venstre, er ikke afvisende overfor hverken opsigelse og genforhandling af dobbeltbeskatningsaftalerne eller at se nærmere på en eventuel 100.000 kroners overgrænse for fradrag til ratepensionsordninger, men:

”For mig er det vigtigt at vi ser på tingene i en helhed, og ikke laver tingene om fra dag til dag”, siger den skattepolitisk ordfører hos de radikale, Anders Samuelsen, der nylig blev valgt til Europa-Parlamentet.

”Det er OK med en genforhandling, men jeg mener nok at 100.000 kroners overgrænsen er et mindre problem”, slår han fast.

Hos Dansk Folkeparti er der ingen slinger i valsen med hensyn til opsigelse og genforhandling af dobbeltbeskatningsaftalerne med Spanien og Frankrig, for som partiets skattepolitiske ordfører, Mikkel Dencker, siger det:

”Vi har den helt klare holdning at pengene skal beskattes i det land hvor de kommer fra. Når det er sagt, vil jeg gerne understrege, at vi her skal tale om en fremadrettet ordning, således at folk der allerede er flyttet, kan have tryghed for at kunne forblive under den nuværende ordning”. Han tilføjer:

”Og det er rigtigt at vor finanspolitiske ordfører Kristian Thuesen Dahl har sagt, at det kunne være rimeligt nok at kigge nærmere på en 100.000 kroners overgrænse for ratepensionens vedkommende, uden at det mig bekendt har været taget direkte op i folketingsgruppen”.


Fransk modstand

Dermed synes linierne til et kommende politisk landkort aftegnet, hvor dobbeltbeskatningsaftalerne mellem Danmark og Spanien og Frankrig står for fald, dog således at nyordninger ikke får tilbagevirkende kraft, lyder vurderingen fra flere sider.

Dette sidste punkt kan vise sig at være af afgørende betydning på den anden side af forhandlingsbordet i henholdsvis Madrid og Paris, hvor reaktionerne på en ensidig dansk opsigelse næppe kan foruddiskonteres. Begge lande vil ganske givet værne om deres nye skatteborgeres rettigheder og status, viser erfaringer fra hidtidige, mere eller mindre uformelle, forhandlingsrunder mellem Danmark og Frankrig, som ”Nyt fra Danmark” tidligere har refereret til.

Med erfaringer fra tilsvarende genforhandlinger om dobbeltbeskatningsaftaler in mente, kan der under alle omstændigheder forventes et flerårigt forløb, hvor omfanget af udedansk tilflytning i de berørte lande forudsigeligt vil svinge med forhandlingsbarometeret. Samtidig forestår formentlig også skattepolitiske ændringer både i Spanien og Frankrig, hvor tilflytning og ældrebyrde også begynder at præge den lokalpolitiske debat.

Tegn abonnement Tilmeld dig nyhedsbrevet eller Tip en ven


Læs også Nyt angreb på dobbeltbeskatningsaftaler
Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk