Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Magasinet for udedanskere
Minister stopper langvarige skattesager

Skrevet af: Kim Bang-Sørensen. Fra nr.: online sept, 2004

Det skal være slut med, at danske skatteborgere skal bruge flere år på at føre deres skattesager op gennem skattevæsenets klageinstanser til landets domstole for derefter at få sagen sendt retur igen, skriver Jylland-Posten.

I dag noejes domstolene for det meste med at vurdere, om skattevæsenet har behandlet sagen korrekt men afholder sig fra at gaa naermere ind i de enkelte skattesager. Derfor oplever danske skatteydere ofte, at de vinder deres sag mod skattevaesenet, men at domstolene blot sender sagen retur til skattevæsenet med besked om at prøve igen.

Men det vil Kristian Jensen lave om på.

»Det virker uretfærdigt, når man efter en lang, sej kamp ved retssystemet bliver så at sige slået hjem til start som en anden ludobrik, fordi domstolene ikke træffer afgørelser, men sender sagerne tilbage til fornyet behandling,« siger han.

Baggrunden er den danske virksomhed Cimbrias langstrakte sag mod skattevaesenet. Cimbria fik sidste aar Landsrettens ord for, at skattemyndighederne havde hæftet en forkert kurs på selskabets aktier.

Men i stedet for at fastsætte en ny kurs, sendte landsretten sagen tilbage til skattevæsenet. Skattevaesenet ville imidlertid ikke give sig, men kom igen med nøjagtigt det samme resultat.

Nu har Cimbria for anden gang indbragt sagen for Landsskatteretten og om nødvendigt er parat til at føre den helt til Højesteret.


Tegn abonnement Tilmeld dig nyhedsbrevet eller Tip en ven

Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk