Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Magasinet for udedanskere
Aktionærer aktionerer

Skrevet af: Kurt Andersen. Fra nr.: 2, 2004

Uigennemsigtigt regnskab og en formand med for mange kasketter. Sådan lyder nogle af de mange beskyldinger, der fyger igennem luften i Dansk Aktionærforening. På foreningens repræsentantskabsmøde i april gik et flertal i aktion og nedstemte formandens beretning. Formanden, advokat Ejvind Sandal, tidligere adm. direktør i Politikens Hus, blev kritiseret for mangel på åbenhed omkring foreningens egne forhold, bl.a. ved at have forsømt at informere om, at to bestyrelsesmedlemmer er fratrådt i utide.

Et flertal af foreningens medlemmer bebrejder også direktøren, Claus W. Silfverberg, for ikke at leve op til foreningens egne erklærede krav til åbenhed omkring regnskabsførelse og offentliggørelsen af samme.

Aktionærforeningen har efter flere års bemærkelsesværdig fremgang nået et medlemstal på 13.500 organiserede aktionærer.


Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk