Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Magasinet for udedanskere
Canada går til
angreb på dansk ø

Striden om Hans Ø er blusset op i dette forår.

Skrevet af: Allan Aistrup. Fra nr.: 2, 2004

Danmark er kommet i konflikt med Canada. Sagen drejer sig om noget så klassisk som territoriale grænser, og de to lande nøjes ikke med forhandlinger og diplomati. Nej, militæret er sat ind! Danmark har gentagne gange sendt Søværnets inspektionsskibe af sted for at erobre det omstridte land og plante Dannebrog. Nu har den canadiske NATO-partner har svaret igen med noget, der næsten ligner en krigserklæring: Canadierne har bebudet, at de i sommerens løb vil sende en ekspeditionsstyrke med både krigsskibe, kamphelikoptere og 200 tropper til området for at hejse Canadas ahorn-fane.

Det er den ubeboede 1,3 kvadratkilometer store Hans Ø i strædet mellem Canada og Grønland, der er konfliktens genstand. Øen blev opdaget i 1871 af amerikaneren C. F. Hall og opkaldt efter eskimoen Hans Hendrik, der var en af hjælperne på ekspeditionen. I 1916 indtegnede den danske grønlandsfarer Knud Rasmussen øen på sit kort over Danmarks nordlige besiddelser. Striden med Canada startede i 1973, da man skulle fastlægge farvandsgrænsen mellem Grønland og Canada. Det drejede sig dengang især om fiskerettigheder, og uenigheden om den lille klippeø midt ude i strædet havde ikke større betydning end at man henlagde den. Man undlod simpelt hen at trække en grænselinje ved øen.


Canadisk provokation

Striden om Hans Ø er blusset op i dette forår. Ifølge danske kilder på grund af en canadisk provokation, lanceret af det canadiske dagblad National Post, som anklagede Danmark for at være en lille agressiv europæisk nation, der vover at hejse sit flag over Hans Ø. Avisen kunne samtidig citere den canadiske minister Aileen Carroll for, at vi (Canada.red) har den fulde suverænitet over øen.

Spekulationer går på, om baggrunden er forventninger om olieforekomster, udsigt til herredømmet over en mulig ny søvej mellem Nordamerika og Asien eller ren canadisk indenrigspolitik. Udenrigsministeriet i København har kort og godt erklæret, at øen tilhører Danmark og Grønland. Man henviser bl.a. til, at den er med på mere end 100 år gamle præcise - og danske! - kort over området, endog før Knud Rasmussens optegnelser.

Sagen betragtes i øvrigt i København foreløbig som kuriøs, og der er ingen forlydender om militær imødegåelse af den canadiske spillen med musklerne. De danske marinesoldater, der sidste sommer gik i land på Hans Ø, har dog ifølge velinformerede kilder forudset et canadisk modangreb og efterladt et hemmeligt, frostsikret våben på øen: En flaske Gammel Dansk!

Udskrift af artiklen er kun til privat og personlig brug. Nyt fra Danmark har ophavsretten til samtlige artikler på www.nytfradanmark.dk