Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Søg på Nyt Fra Danmark:

Forside
Nyheder
Spørg om skat
Køb Dansk
Arkiv
Syng med

Kontakt
Abonnement
Annoncer
Links
Nyhedsbrev
Tip en ven

Nyt Fra Danmark
som startsideUdlandsdansker,
pænt nej tak
Udenlandsdanskere, udlandsdanskere, udedanskere. Kært barn har mange navne. "Nyt fra Danmark" foretrækker det sidste, som vi konsekvent søger at bringe i anvendelse.
Læs mere...


Webmaster:

Links


Belgien
Dansk Kontakt
Dansk forening der støtter nyankomne og skaber kontakt mellem danskere samt øger medlemmernes kendskab til Belgien ved udflugter og andre arrangementer, også for born, og ved månedlige områdemøder og interessegrupper. Medlemsblad 10 gange om året. Stort bibliotek i præstegården.
Det Danske Kulturinstitut i Benelux
Det Danske Kulturinstituts udlandsafdelinger formidler udveksling af kunst og kultur med Danmark. Gennem års erfaring har afdelingerne i udlandet opbygget et indgående og omfattende kendskab til de pågældende landes sprog og samfundsforhold og har skabt stærke kulturelle samarbejdsnetværk.
Danske Golfere i Benelux
Vi er en lille uformel sammenslutning af danske golfere i Benelux, som hvert år spiller 6-7 matcher mod hinanden og mod forskellige lokale modstandere
Cercle Nordique
The Cercle is open for membership to all persons who have an interest in Nordic cultural values or other shared values of Nordic interest, including the integration of the three Baltic countries within the Nordic area.
De Danske Spejdere i Bruxelles
Der er særlige udfordringer ved at være en dansk spejdergruppe uden for Danmarks grænser. Nogle af dem er manglende økonomiske tilskudsordninger. Dette har vanskeliggjort vort store ønske om at have egne lokaler eller hytte, idet vi ikke er knyttet til en kommune, men er tilbud på tværs af kommuneskel. Spejdermøder og ture foregår derfor i naturen eller i lejede spejderfaciliteter. Desuden må vi leve med at ledere, assistenter og styrelsesrepræsentanter pludselig rejser fra os p.g.a flytning til DK
Ddansk! - det er dansk
Flot og stilfuld hjemmeside om danskere, for danskere, af danskere i Bruxelles & omegn
Den Danske Forening i Belgien
Foreningen har som for formål at opretholde kontakten med danske traditioner og dansk kultur bl.a. gennem afholdelse af møder og andre arrangementer samt bibringe medlemmerne kendskab til Belgien
Den Danske Kirke i Bruxelles
Kirken blev oprettet i 1976 på privat initiativ. Den virker i overensstemmelse med dansk folkekirkelig tradition og er tilknyttet Dansk Kirke i Udlandet. Præstegården er samlingspunkt for mange forskellige aktiviteter, og alle er velkomne til at deltage i kirkens gudstjenester og arrangementer.
Anders And fylder 60 år i Danmark
KULTUR I USA er det Mickey Mouse, der er hovedpersonen, men i Danmark løber Anders And af med opmærksomheden - selv efter mange år på bagen
Læs mere...
Ny bro til Operaen
KULTUR 10 tegnestuer kæmper om at få lov til at bygge den nye bro, skænket af A.P. Møller Fonden
Læs mere...

VDN ApS, (Nyt fra Danmark), Store Kongensgade 44 B, 1. sal, 1264 Kbh. K, tlf. +45 33 21 46 00