Udlandsdansker, pænt nej tak

Udenlandsdanskere, udlandsdanskere, udedanskere. Kært barn har mange navne. "Nyt fra Danmark" foretrækker det sidste, som vi konsekvent søger at bringe i anvendelse.
Læs mere...

Syng med

Den danske sang giver minder om Danmark derhjemme. Nyt fra Danmark bringer her et udvalg af traditionelle danske sange med tekst og melodi. Det er valgfrit om man vil synge med eller ej. Musikken til de udvalgte sange bliver spillet af Martin Hagerup, der på www.danskesange.dk giver yderligere eksempler på den danske sangskat.
Det var en lørdag aften
Folkemelodi
Tekst: Ukendt - bearbejdet af Svend Grundtvig

Det var en lørdag aften
jeg sad og vented dig.
Det var en lørdag aften
jeg sad og vented dig.

Du loved mig at komme vist
men kom dog ej til mig.
Du loved mig at komme vist
men kom dog ej til mig.

Jeg lagde mig på sengen
og græd så bitterlig.
og hver en gang at døren gik
jeg tro'ede, det var dig.

Jeg stod op søndag morgen
og flettede mit hår;
så gik jeg mig til kirken hen
og om den kirkegård.

Men du kom ej til kirke
og ej i kirken ind.
for du har få't en anden kær
og slaget mig af sind.

Jeg gik mig hjem så ene
hen ad den kirkesti
og hvert et spor på stien var
der faldt min tåre i.

De røde bånd og skønne
som du engang mig gav
dem bærer jeg ret aldrig mer,
jeg stunder til min grav.

Hvor kan man plukke roser
hvor ingen roser gror!
Hvor kan man finde kærlighed
hvor kærlighed ej bor!

Jeg ville roser plukke
jeg plukker ingen fler;
jeg elsked dig så inderlig
jeg elsker aldrig mer!

Hør melodien

Der er et yndigt land
Komponist: H.E. Krøyer
Tekst: Adam Oehlenschläger

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
nær salten østerstrand
det bugter sig i bakke, dal
det hedder gamle Danmark
og det er Freja's sal,
og det er Freja's sal.

Dér sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper
udhvilede fra strid
udhvilede fra strid
så drog de frem til fjenden mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten,
bag højens bautasten.

Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt
og løvet står så grønt
og ædle kvinder, skønne mø'r
og mænd og raske svende
bebo de danskes ø'er,
bebo de danskes ø'er.

Hil drot og fædreland!
Hil hver en Dannebroger.
som virker, hvad han kan,
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.

Hør melodien

Jylland mellem tvende have
Komponist: Peter Heise
Tekst: H.C. Andersen

Jylland mellem tvende have
som en runestav er lagt.
Runerne er kæmpegrave
inde midt i skovens pragt
og på heden alvorsstor
her, hvor ørknens luftsyn,
ørknens luftsyn bor.

Jylland, du er hovedlandet
højland med skov-ensomhed!
Vildt i vest med klittag sandet
løfter sig i bjerges sted.
Østersø og Nordhavs vand
favnes over Skagens,
over Skagens sand.

Heden, ja man tror det næppe
men kom selv, bese den lidt;
lyngen er et pragtfuldt tæppe,
blomster myldre milevidt.
Skynd dig, kom! om føje år
heden som kornmark,
som kornmark står.

Mellem rige bøndergårde
snart dampdragen flyve vil;
hvor nu Loke sine hjorde
driver, skove vokse til.
Briten flyver over hav
gæster her prins Hamlets,
prins Hamlets grav.

Jylland mellem tvende have
som en runesten er lagt
fortid mæle dine grave,
fremtid folder ud din magt
havet af sit fulde bryst
synger højt om Jyllands,
højt om Jyllands kyst.

Hør melodien

Kong Kristian stod ved højen mast
Komponist: Ukendt
Tekst: Johannes Ewald

Kong Kristian stod ved højen mast
i røg og damp
hans værge hamrede så fast
at gotens hjelms og hjerne brast.
Da sank hvert fjendtligt spejl og mast
i røg og damp.
Fly, skreg de, fly, hvad flygte kan!
Hvo står for Danmark Kristian
i kamp.

Niels Juel gav agt på stormens brag:
Nu er det tid!
Han hejsede det røde flag
og slog på fjende slag i slag.
Så skreg de højt blandt stormens brag:
Nu er det tid!
Fly, skreg de, hver, som véd et skjul!
Hvo kan bestå mod Danmarks Juel
i strid?

O Nordhav, glimt af Vessel brød
din mørke sky.
Da ty'de kæmper til dit skød
thi med ham lynte skræk og død.
Fra vallen hørtes vrål, som brød
den tykke sky.
Fra Danmark lyner Tordenskjold
hver give sig i Himlens vold
og fly!

Du danskes vej til ros og magt
sortladne hav!
Modtag din din, som uforsagt
tør møde faren med foragt
så stolt som du mod stormens magt
sortladne hav!
Og rask igennem larm og spil
og kamp og sejer før mig til
min grav!

Hør melodien

Det er så yndigt at følges ad
Komponist : Weyse, C.E.F.
Tekst: Grundtvig, N.F.S.

Det er så yndigt at følges ad
for to, som gerne vil sammen være,
da er med glæden man dobbelt glad
og halvt om sorgen så tung at bære;
ja, det er gammen
at rejse sammen,
når fjederhammen,
er kærlighed,
er kærlighed.

Det er så hyggeligt allensteds,
hvor små og store har ét i sinde,
og det, som drager de store læs,
i hjertekamret er inderst inde;
ja, det er gammen
at holde sammen,
når ja og amen
er hjertets sprog,
er hjertets sprog.

Det er så herligt at stole på:
vi har en Herre, som alting mægter,
han os ej glemmer, når vi er grå,
hans nåde rækker til tusind slægter;
ja, det er gammen,
at alle sammen
er ja og amen
Guds nådes ord,
Guds nådes ord.

Det er vemodigt at skilles ad
for dem, som gerne vil sammen være,
men, Gud ske lov! i vor Herres stad
for evig samles de hjertenskære;
ja, det er gammen
at leve sammen,
hvor ja og amen
er kærlighed,
er kærlighed.

Hvert ægtepar, som med kærlighed
i Jesu navn holder bryllupsgilde,
skønt alt i verden går op og ned,
skal finde tidlig og finde silde:
det er dog gammen
at sidde sammen, hvor arneflammen
er kærlighed, -
er kærlighed


Hør melodien

Midsommervise - Vi elsker vort land
Komponist: P.E. Lange-Müller
Tekst: Holger Drachmann

Vi elsker vort land, når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje,
når om våren hver fugl over mark, over strand
lader stemmen til hilsende triller sig bøje:
vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade;
Men den skønneste krans
bli´r dog din, sankte Hans!
den er bunden af sommerens hjerter så varme, så glade,
Men den skønneste krans
bli´r dog din, sankte Hans!
den er bunden af sommerens hjerter så varme, så glade.

Vi elsker vort land, men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest, og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til flittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler
Da går ungdom til dans på dit bud, sankte Hans!
ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler -
Da går ungdom til dans på dit bud, sankte Hans!
ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler.

Vi elsker vort land, og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende beredte os kende!
men mod ufredens ånd over mark, over strand
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde:
hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde,
dem vil vi fra livet med glædesblus holde:
Vi vil fred her til lands, sankte Hans, sankte Hans!
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli´r tvivlende kolde!
Vi vil fred her til lands, sankte Hans, sankte Hans!
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli´r tvivlende kolde!

Hør melodien

I skovens dybe, stille ro
Folkemelodi
Tekst: Fritz Andersen

I skovens dybe stille ro,
hvor sangerhære bo,
hvor sjælen lytted mangen gang
til fuglens glade sang;
der er idyllisk stille fred
i skovens ensomhed,
og hjertets længsler tie her,
hvor fred og hvile er.

Hør! landsbyklokken lyder ned,
bebuder aftenfred,
småfuglen, før den går til blund,
end kvidrer lidt en stund;
i mosen kvækker højt en frø,
stærkt damper mark og sø;
nu klokken tier - aftenens fred
sig stille sænker ned.

Hør melodien

Nu titte til hinanden
Komponist: C.E.F Weyse
Tekst: B.S. Ingemann

Nu titte til hinanden de favre blomster små
de muntre fugle kalderpå hverandre
nu alle jordens børn deres øjne opslå
nu sneglen med hus på ryg vil vandre.

Den kære Gud og skaber, den mindste ord er nær
han føder fugl og markens lilje klæder.
dog menneskenes børn har han allermest kær
Gud ånder på øjet, når det græder.

Guds søn var selv et barn, og på krybbestrå han lå
hans vugge stod på jord foruden gænge
Guds himmeriges fryd har han lovet de små
og blomster fra Paradisets enge.

Guds søn har os så kær, han er børnevennen stor,
han bærer barnet op til Gud på armen
han storm og hav betvang, da han vandred på jord
men børnene leged' ham ved barmen.

O du, som os velsigned' og tog i favn de små,
en morgen se vi dig i Paradiset
du lærte os til Gud vore øjne opslå,
evindelig være du lovpriset.

Hør melodien

Her vil ties, her vil bies
Komponist: A.P. Berggreen
Tekst: H.A. Brorson

Her vil ties, her vil bies
her vil bies og svage sind!
Vist skal du hente, kun ved at vente
kun ved at vente, vor sommer ind.
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind.

Trange tider langsomt skrider
langsomt skrider, det har den art.
Dagene længes, vinteren strenges,
vinteren strenges, og det er svart.
Trange tider langsomt skrider
langsomt skrider, det har den art.

Turteldue, kom at skue,
kom at skue! Bag gærdet hist,
d´er skal du finde forsommers minde,
forsommers minde, alt grøn på kvist.
Turteldue, kom at skue
kom at skue, Bag gærdet hist.

Eha, søde førstegrøde
førstegrøde af bliden vår!
Lad det nu fryse, lad mig nu gyse,
lad mig nu gyse, det snart forgår.
Eja, søde førstegrøde
førstegrøde af bliden vår!

Due, kunne du udgrunde,
du udgrunde, hvad der nu sker!
Kulden den svækkes, blomsterne dækkes,
blomsterne dækkes, jo mer det sner,
Due, kunne du udgrunde
du udgrunde, hvad der nu sker!

Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
Se, nu er stunden næsten oprunden,
næsten oprunden, som gør dig glad!
Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad.

Hør melodien

Den lille Ole med paraplyen
Komponist: O. Jacobsen
Tekst: Peter Lemche

Den lille Ole med paraplyen
ham kender alle småfolk i byen
hver lille pige, hver lille dreng
han gjenner skælmsk i sin lille seng.

Dog vil han først paraplyen brede
og uskylds hygge om lejet sprede
så vil i drømme den lille fyr
fortælle dejlige eventyr.

Han kan fortælle om stjerner klare,
om himlens hellige engleskare
og om den yndige, milde fe,
som alle børn vil så gerne se.

Og har om dagen de artig været
og kærligt fader og moder æret,
da kan så glade til sengs de gå
og drømme sødt om Guds engle små

Hør melodien