Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Magasinet for udedanskere
Søg på Nyt Fra Danmark:


Udedanskere går glip af forældreorlov

Folketinget har besluttet at begrænse udlændinges adgang til de danske velfærdsordninger, inden EU den 1.maj i år udvides fra 15 til 25 lande. Men udedanske familier kommer i klemme

Skrevet af: Kim Bang-Sørensen. Fra nr.: 1, 2004

Alle danske familier i Danmark har ret til forældreorlov, hvadenten de er arbejdsløse, selvstændige eller lønmodtagere. Orlov til børnepasning giver danske forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode på op til 52 uger. Under forældreorloven får man udbetalt 60 % af dagpengenes højeste beløb.

Med den kommende udvidelse af EU har folketinget ændret reglerne for børnepasningsorlov. Nu skal forældre aktivt indsende et svarkort for at bevare retten til forældreorlov. Alle danske familier har fået tilsendt et brev med et svarkort, som de skal returnere inden 31.marts 2004, hvis de vil bevare retten til forældreorlov i Danmark.

Men de fleste danske familier i udlandet har ikke fået noget brev, fordi de ikke står i det danske folkeregister, og de danske myndigheder derfor ikke kender deres adresse.

Danske familier i udlandet er også omfattet af mulighederne for børnepasningsorlov i Danmark. Men de mister retten, hvis de ikke indsender svarkortet inden fristens udløb den 31. marts 2004.


Hvis begge forældre ønsker at fastholde muligheden, skal begge indsende et svarkort.

Med svarkortet tager man ikke stilling til, om eller hvornår og hvor længe man vil holde orlov. Man bevarer blot retten til forældreorlov.

Læs mere om de nye regler og print svarkortet ud inden 31.marts 2004.

Tegn abonnement Tilmeld dig nyhedsbrevet eller Tip en venDiplomater på
monkey-class
Danske diplomater må give afkald på den stil og komfort, der hidtil har kendetegnet tilværelsen på de bonede gulve, oplyser Udenrigsministeriets direktør Friis Arne Petersen
På bare 5 år vil 300 stillinger være sparet bort og mange udsendte diplomater erstattet af lokalt ansatte

Læs mere...
Bellevue Strand
- nu med lagune
Danmarks Naturfredningsforening bruger 10 mill. kr. på at forbedre Københavns kendteste strand
Det berømte fluepapir på Strandvejen i Klampenborg udvides til det tredobbelte

Læs mere...
Tyve år på flugt
fra dansk politi
Arkivfoto af den flygtede skibsreder Anders Jensen, der sidste år fik inddraget sit danske pas
Skibsreder Anders Jensen er atter aktuel efter at han blev en sag i det danske folketing

Læs mere...

Tilbud til abonnenter:
Gavekort på 500 kr