Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Magasinet for udedanskere
Søg på Nyt Fra Danmark:


Snart sygesikring til udedanske efterlønnere

Ny EU-forordning vil give efterlønsmodtagere ret til offentlig sygesikring selv om de bor uden for Danmarks grænser. Forordningen ventes at træde i kraft primo 2006.

Skrevet af: Kristian Kramp. Fra nr.: 4, 2003

For alle efterlønsmodtagere med lyst til andre himmelstrøg er der gode nyheder på vej. En ny EU-forordning, som ventes at træde i kraft i 2006, vil gøre efterlønnere med fast bopæl i udlandet berettigede til sygesikring på den danske stats regning.

- Det er sådan i dag, at i det øjeblik man får fast bopæl i udlandet, så mister man efter dansk lov retten til offentlig sygesikring, forklarer chefkonsulent i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Vibeke Lemche, og tilføjer:

- Normalt sker der så det, at man kommer ind under en EU-koordinering, der sørger for, at man bliver tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, man flytter til, til udgift for Danmark.

Men som EU-forordningen er udformet i dag, er danske efterlønsmodtagere ikke omfattet af en sådan koordinering. Det betyder, at efterlønnere selv må tegne en privat sygeforsikring, hvis de vil dækkes i udlandet. Det er i modsætning til eksempelvis studerende, arbejdende eller pensionister.

Fri bevægelighed til efterlønnere

Den nye forordning kommer på plads grundet hensyn til EUs regel om fri bevægelighed. Og det er anden gang, at netop denne regel er kommet danske efterlønsmodtagere til hjælp: For godt tre år siden besluttede den danske regering, at efterlønnere skulle have ret til få sendt efterlønnen til en fast adresse i udlandet. Dette skete efter massivt pres fra EU, der netop henviste til at de gældende regler var i modstrid med reglen om fri bevægelighed.

Arbejdsministeriet spåede dengang at beslutningen ville komme til at koste de danske stat dyrt, idet man forventede at mellem 3-4000 mennesker om året ville benytte sig af muligheden og udvandre. Den massive udvandring skete dog aldrig. I dag har kun 300 efterlønnere fået fast bolig i udlandet.

Den nye EU-forordning giver da heller ikke grund til ny bekymring i Arbejdsdirektoratet:

- Visse vil vælge at tage til udlandet af den ene eller den anden grund, men det vi hidtil har set er, at lang størstedelen vælger at blive i Danmark, og jeg ser intet i den nye forordning, der skulle ændre på det billede, vi ser i dag, slutter Vibeke Dalbro, kontorchef i Arbejdsdirektoratet.


Stemmeret for
udlandsdanskere
Poul Nødgaard fra Dansk Folkeparti er ihærdig forkæmper for udedanskeres ret til at stemme
Flertal i folketinget om at give danskere i udlandet dansk stemmeret i otte år

Læs mere...
Udlandsdanskere i
EU lande har stemmeret
Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen er blandt spidskandidaterne. Han vil opgive sin plads i Folketinget, hvis han bliver valgt til Europa-Parlamentet.
Med de skal skynde sig at komme med på valglisten. Fristen er 10. maj!

Læs mere...
Ny udgivelse af
den danske sang
Der er nu dansk musik på hylderne i vor Køb Dansk-butik
Kendt dansk operasangerinde synger nogle af den danske sangskats fineste værker

Læs mere...

Tilbud til abonnenter:
Gavekort på 500 kr