Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Magasinet for udedanskere
Søg på Nyt Fra Danmark:


Køreplan for dansk
realkredit i udlandet

Nykredit satser på nære markeder med danske aktiviteter, først og fremmest i Polen, Frankrig og nu Sydspanien

Skrevet af: Kurt Andersen. Fra nr.: 4, 2003

Køreplan Øst, Køreplan Syd. Sådan hedder det i DSB-sprog når man begiver sig ud i den vide verden med Københavns Hovedbanegård som udgangspunkt. Sådan kunne den forretningsmæssige trafikering af nye markeder meget vel også se ud for Erik Urskov, direktør for hele udlandsområdet i realkreditgiganten Nykredit, når han i den kommende tid sætter af mod opfyldelsen af en målsætning om at implementere århundredgammel dansk erfaring indenfor realkredit udenfor landets grænser.

Inspirationen ligger lige for: Hvis den 40-årige Nykredit-direktør, oprindeligt elev tilbage i Ringkøbing, senere med en turnus i forskelligartede lederfunktioner og en uddannelsesmææssig overbygning på (HD og juridisk embedseksamen), kaster et blik ud af panoravinduerne i den i allerhøjeste grad havnenære bygningsmasdodont ved indkørslen til Kalvebod Brygge, der udgør Nykredits hovedsæde, ser han symbolsk nok lige over på det tidligere Hotel Europa. Ikke så ringe endda:

- Vi har besluttet os for at koncentrere os om nogle af de nærmeste europæiske lande som mest egnede for eksport af dansk realkredit, siger Erik Urskov og peger på det indre landkorts aftegninger af Polen, Frankrig og nu senest Spanien, hvor der ventes åbnet repræsentationskontor snarest, ”formentlig til næste forår, det er målet”.

Lokal servicering

Grundigt forarbejde, herunder skelen til andre markedsrepræsentanters tidligere, dårlige erfaringer med at gå udenlands, ligger som grundstenen i det europæiske hus Nykredit er i færd med at bygge op. Udgangspunkt og endestationen, i beslutningsprocessen og pengestrømmene over landegrænser, vil fortsat ligge fast forankret ved Kalvebod Brygge. Serviceringen af kunderne vil finde sted ude i lokalområdet, det være sig i Warszawa, Antibes eller på den spanske solkyst.

Fra det arkitektonisk noget tilknappede hus (set udefra) ved den københavnske vandfront er der et forbavsende lyst udsyn over byen, som ligger der så ærkedansk for fødderne af én oppe på etagerne. Nu bliver udsynet endnu større, kan Erik Urskov berette om.

Realkreditten i Danmark har noget at have ambitionerne i. Således lød en af konklusionerne på en international konference, der blev afholdt i Lissabon fornylig, at dansk realkredit ret beset er det bedste produkt målt med international alen. Og det er fra det udgangspunkt at Nykredit aktuelt har taget bestik af situationen.

- Vi har så småt været i gang de sidste par år, og skal det altså være, selv om det sker ud fra filosofien om kontrolleret vækst, startende på erhvervsområdet med enkeltsager fra omkring 50 mio. kroner, således at vi nu har belånt for omkring 5 milliarder kroner i udlandet, oplyser Erik Urskov.

Også andre skandinaver

Med betjeningen af erhvervskunder som den ene helt naturlige kundegruppe, har Nykredit beslutte sig for at satse på to andre ben i en strategi for fremtiden i udlandet. Det sker ved at koncentrere sig om to lokalområder, begge med et betragteligt dansk befolkningsislæt, henholdsvis i Sydfrankrig og Spanien. Der arbejdes her med belåning ned til størrelsesordenen omkring en halv mio. kroner. Enkelte sager er allerede afsluttet, og der har i øvrigt vist at være hvad Erik Urskov betegner som en ”pæn kundeforespørgsel”. På længere sigt vil kundekredsen gradvist blive udvidet til andre skandinaviske beboere i lokalområdet.

Fysisk vil Nykredit om føje tid skilte med sin tilstedeværelse på rue dAntibes i Cannes, hvor den daglige leder er Michael Johansen, et navn som stedkendte danskere snart vil blive bekendt med! Tilsvarende er åbning et sted på Solkysten i Spanien på skinner, med forventet afgang foråret 2004.
Erfaringerne i Sydfrankrig er positive og konkrete. Således foregår hele operationen overordenet set med godkendelse af den franske nationalbank, ligesom der naturligt trækkes på lokal, fransk eskpertise, herunder den uunvdværlige notar.

På sigt kan markedssegmentet vise sig meget større end hvad danske og skandinaviske behov kan udgøre. Begreber som tillæglån i friværdi er ustort set ukendte under franske himmelstrøg, og vil den danske realkreditmodel ganske givet kunne komme til sin ret, forudser Erik Urskov.

Halvanden million boliger

Satsningen på den nære nabo mod Øst, kæmpelandet Polen, snart med i EU og i sig selv et enormt markedsmssæigt potentiale, gælder både erhverv og boliger. Med en licens fra ”The Commission for Banking Supervison” under den polske nationalbank, åbnedes dørene her i efteråret for Nykredit Bank Hipoteczny S.A., en aktivitet med 32 ansatte, heraf 4 udstationerede danskere, som grundstammen for de kommende aktiviteter.

Næsten som et appendix til arbejdsmetoden hjemme i Danmark, vil der blive tale om samarbejde med lokalbanker, spredt ud over Polen. Hermed skabes en alliance der kan tage sin bid af det marked for realkreditfinanciering der formenes at antage et endog meget stort omfang, allerede i de førstkommende år.

- Vi regner med, at der i dag er omkring 8 mio. polakker med en købekraft som her i landet, og de har sammenlignelige belåningsbehov. Men dertil kommer at der forestår et boom i boligmarkedet. Alene i løbet af de næste 10 år skal der vel bygges halvanden million ny boliger i Polen. Vores ambition er, at kan vi bare komme ind med 5 procent af dette markeds omsætning, ja så skal vi være ganske godt tilfredse, forudser Nykredits internationale direktør.

Tegn abonnement Tilmeld dig nyhedsbrevet eller Tip en ven

Tal dansk, din sorte hund
Professor Niels Davidsen-Nielsen skal sætte regler for det danske sprog
Regler for dansk sprog rykker nærmere

Læs mere...
Bellevue Strand
- nu med lagune
Danmarks Naturfredningsforening bruger 10 mill. kr. på at forbedre Københavns kendteste strand
Det berømte fluepapir på Strandvejen i Klampenborg udvides til det tredobbelte

Læs mere...
Tyve år på flugt
fra dansk politi
Arkivfoto af den flygtede skibsreder Anders Jensen, der sidste år fik inddraget sit danske pas
Skibsreder Anders Jensen er atter aktuel efter at han blev en sag i det danske folketing

Læs mere...

Tilbud til abonnenter:
Gavekort på 500 kr