Nyt Fra Danmark - magasinet for Udedanskere
Magasinet for udedanskere
Seneste nr. af Nyt Fra Danmark
Søg på Nyt Fra Danmark:


Account manageren som sparringpartner

Skrevet af: Allan Aistrup. Fra nr.: 3, 2003

Af de 270 medarbejdere i Nordea Luxembourg er omkring 65 såkaldte account managers med kontakt til kunderne. Det er deres kompetance og erfaring, der er afgørende, påpeger bankens chef, direktør Jhon Mortensen. Han har ledet banken i Luxembourg siden 1990 efter tidligere udstationeringer i London og Singapore.

Erfaringsniveauet blandt de danske medarbejdere som er i front over for de velhavende kunder er utvivlsomt højt. De er mellem 34 og 57 år og har anciennitet på fra 3 til 15 år.

De kender deres kunder, rejser vel ud ti gange årligt og forstår mekanismerne, så de kan opfatte kundernes individuelle risikoprofiler og opbygge en gensidig tillid på personligt niveau. Kunderne ved jo godt, at vi skal tjene penge, men vi skal opfattes som sparringspartnere - og ikke som brugtvognshandlere!, præciserer Jhon Mortensen.

Bankdirektøren i Luxembourg bekræfter i øvrigt med et polisk smil: Jo, vores markedsandel blandt udeboende danskere er stor, men han tilføjer at ingen kender markedets præcise størrelse. Det er dog en kendsgerning at Nordea Bank s.a. fortsat vokser på det danske marked i udlandet, pointerer Jhon Mortensen.Kommakrigen
er endelig slut
Kryds og bolle-systemet vandt komma-krigen
Det grammatiske komma vandt krigen, dog med en enkelt indrømmelse

Læs mere...
Udekirkerne tager
nu ny landkending
Margith Pedersen bliver den første fælles kirkelige organisations generalsekretær
Dansk Kirke i Udlandet og Danske Sømandskirker fusionerer

Læs mere...
Nyt album med
Holger Dansker
Grin og le gennem 44 sider med den  arketypiske udedansker Holger Dansker som titelfigur
Holger Dansker udkommer for første gang i bogform

Læs mere...

Tilbud til abonnenter:
Gavekort på 500 kr